Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2019

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2019

Arbeidsmiljøet - det glemte gullet?

Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet arrangeres 23. - 24. september 2019 ved Scandic Ringsaker, Furnes.

 

Årets hovedtema er «Arbeidsmiljøet – det glemte gullet?» Innlandets første fylkesmann Knut Storberget, vil åpne konferansen og dele ut arbeidsmiljøprisen for 2019. Resten av dag 1 har vi hovedfokus på sentrale temaer innen arbeidsmiljøet ved Pål Molander, KLP, Tone Eriksen, Bjørn Lien og Anja Søberg. Dag 2 setter vi et søkelys på vold og trusler i arbeidslivet ved Håvard Nordbø, et KLP-støttet prosjekt om forebygging av vold og trusler og Stina Marie Sveen. Konferansen avsluttes med «Menneskesyn og arbeidsmiljø – det glemte tema?» ved Inge Eidsvåg.
 

Innhold

Se >Invitasjonsbrosjyre for nærmere om innhold, program og innledere. 

Innhold

Se >Invitasjonsbrosjyre for nærmere om innhold, program og innledere. 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Målgruppe

Kommunene i Oppland og Hedmark, inkludert fylkeskommunene i samme fylker, med særlig interesse for medlemmer av AMU, rådmenn og andre ledere, ordførere og andre politikere, ansatte ellers, tillitsvalgte og verneombud. Det kan  søkes KS (OU midler) til dekning av konferanseavgiften (ikke overnatting/middag). Målgruppe er også statlige virksomheter og foretak (som Sykehuset Innlandet HF og NAV), diverse virksomheter og institusjoner, fagforbund/-foreninger og andre interesserte.

Målgruppe

Kommunene i Oppland og Hedmark, inkludert fylkeskommunene i samme fylker, med særlig interesse for medlemmer av AMU, rådmenn og andre ledere, ordførere og andre politikere, ansatte ellers, tillitsvalgte og verneombud. Det kan  søkes KS (OU midler) til dekning av konferanseavgiften (ikke overnatting/middag). Målgruppe er også statlige virksomheter og foretak (som Sykehuset Innlandet HF og NAV), diverse virksomheter og institusjoner, fagforbund/-foreninger og andre interesserte.

Mer informasjon

Roger Frostad tlf. 417 84 300, e-post: ost@fagakademiet.no
Ole Oddvar Bruem tlf. 917 53 531, e-post: ole.oddvar.bruem@fagakademiet.no

Pris 3 260,-
Pris:

3 260,-

Når

23.09.2019 : kl 09.00 - 17.00
24.09.2019 : kl 09.00 - 14.00
Varighet: 2 dager