Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

Arbeid er kanskje den mest helsefremmende faktoren vi har i livene våre. Mennesket er skapt for bevegelse, og å være i kontakt med og inngå i relasjoner med andre. Det skaper tilhørighet og mening. Det er når det blir stor forskjell mellom de kravene som blir stilt til oss og de ressursene som er tilgjengelige at det kan oppstå farlig negativt stress og uhelse. Det kan føre til krevende konflikter, fysiske og mentale lidelser og lange sykemeldinger. Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Arbeid er kanskje den mest helsefremmende faktoren vi har i livene våre. Mennesket er skapt for bevegelse, og å være i kontakt med og inngå i relasjoner med andre. Det skaper tilhørighet og mening. Det er når det blir stor forskjell mellom de kravene som blir stilt til oss og de ressursene som er tilgjengelige at det kan oppstå farlig negativt stress og uhelse. Det kan føre til krevende konflikter, fysiske og mentale lidelser og lange sykemeldinger. Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

Formål

Øke bevisstheten og kunnskapen om muligheter og fallgruver, knyttet til utfordringer i kommunikasjon på arbeidsplassen.

Det vil legges opp til dialog og øvelser som involverer deltakerne.

Formål

Øke bevisstheten og kunnskapen om muligheter og fallgruver, knyttet til utfordringer i kommunikasjon på arbeidsplassen.

Det vil legges opp til dialog og øvelser som involverer deltakerne.

Målgruppe

Alle som er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Spesielt nyttig for ledere og mellomledere. 

Målgruppe

Alle som er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Spesielt nyttig for ledere og mellomledere. 

Innhold

Vi vil legge spesiell vekt på å øke bevisstheten på hva psykososialt arbeidsmiljø er, og hvordan hver enkelt kan bidra til å ta ansvar for at arbeidsmiljøet ivaretar alles interesser og behov.

Vi vil konsentrere oss om noen få men sentrale problemstillinger:

  • Noen gode regler for ansvarlig kommunikasjon
  • Et par små grep for å kunne ta bedre vare på seg selv når det føles vanskelig på jobb.
  • Hva er konflikter?
  • Hvordan kan små justeringer i måten vi kommuniserer påvirke arbeidsmiljøet i positiv retning?
  • Hvilke valg har du, og hvordan kan du oppleve større valgfrihet i krevende situasjoner?
  • Kan kritikk forstås og brukes positivt?

Innhold

Vi vil legge spesiell vekt på å øke bevisstheten på hva psykososialt arbeidsmiljø er, og hvordan hver enkelt kan bidra til å ta ansvar for at arbeidsmiljøet ivaretar alles interesser og behov.

Vi vil konsentrere oss om noen få men sentrale problemstillinger:

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Ottar Høier

Ottar har bred erfaring med personlig veiledning/coaching og organisasjonsutvikling, kursledelse og fasilitering av endringsprosesser. Han har lang erfaring fra offentlig sektor.Ottar har utdanning innen humaniora (Idéhistorie) fra UiO og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Han er utdannet gestaltorientert coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Han har en sertifisering i relasjonelt basert organisasjonsutvikling fra RelationalChange i London, og er akkreditert coach MGPO i Gestaltpraktiserende i organisasjoner. For tiden er han også engasjert som timelærer i «Coachende ledelse» ved Høgskolen Innlandet.

Se personvernerklæring og etiske retningslinjer MGPO her: Etiske retningslinjer MGPO