Fagområde: Arbeidsmiljø og HMS

Vold og trusler på arbeidsplassen

Kristiansund, 12.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 - forståelse, forebygging og håndtering.

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Vold og trusler på arbeidsplassen

Stjørdal, 13.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 - forståelse, forebygging og håndtering.

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Vold og trusler på arbeidsplassen

Bergen, 14.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 - forståelse, forebygging og håndtering.

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2017

Hamar, 18.09.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

Årets hovedtema er "Myter og fakta om arbeidsmiljøet". 

Sigbjørn Johnsen, fylkesmannen i Hedmark, åpner konferansen og deler ut arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017.

Mobbing og trakassering - et problem som må tas på alvor

Molde, 19.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Mobbing og trakassering er et problem i arbeidslivet - hvilke grep kan  man gjøre for å bidra til å løse situasjonen?

Mobbing og trakassering - et problem som må tas på alvor

Trondheim, 20.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Mobbing og trakassering er et problem i arbeidslivet - hvilke grep kan  man gjøre for å bidra til å løse situasjonen?

Vold og trusler på arbeidsplassen

Førde, 21.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 - forståelse, forebygging og håndtering.

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Bergen, 26.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Stavanger, 27.09.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Gardermoen, 27.09.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg