Fagområde: Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 
Bergen, 05.12.2018 - 1 dag

Ergonomi for kontoransatte

Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning. Hvordan klarer vi å imøtekomme kroppens behov, når stadig flere arbeidsoppgaver foregår ved PC'en?

Stjørdal, 04.04.2019 - 1 dag

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.
Oslo, 31.12.2019 - 3 samlinger à 3 dager.

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Kristiansand, 13.02.2019 - 1 dag
Stavanger, 14.02.2019 - 1 dag
Bergen, 20.02.2019 - 1 dag

Fremtidige kurs

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

3-dagers kurs om juridiske rammer for personalledelse

Dette er et skreddersydd kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for bygge trygghet i håndteringen av personalsaker.

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2017

Årets hovedtema er "Myter og fakta om arbeidsmiljøet". 

Sigbjørn Johnsen, fylkesmannen i Hedmark, åpner konferansen og deler ut arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2018

Årets hovedtema er "Arbeidsmiljøet - alles ansvar - ALLTID".

I år har Arbeidsmiljøkonferansen 20 årsjubileum og har mange spennende innledere!

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

Kurset skal gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. 

Eldrerådet i arbeid

På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

Folkeskikk og uskikk på jobben

Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Forandring fryder

Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Fra den vanskelige til den gode samtalen!

Hva gjør du når en medarbeider er overarbeidet, mangler motivasjon eller ikke presterer som forventet? Hva sier du til en medarbeider som ryktes å ha et rusproblem? Hvordan håndterer du konflikt mellom medarbeidere? 

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

HMS-kurs for ledere i kirken

Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Håndtering av vold og trusler

 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Innføringskurs i konflikthåndtering

Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Kommunikasjon for eminente team

Enkle grep for å styrke samarbeidsklimaet

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

Mekling

Et verktøy alle ledere burde kunne beherske

Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Når snakker vi og når tier vi stille?

Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

ROS analyse

Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.
Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Trivsel på jobben

En dag der vi fokuserer på hvordan man kan oppnå økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten