Fagområde: Arbeidsmiljø og HMS

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 10.09.2018 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Bergen, 17.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Stavanger, 18.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2018

Øyer, 24.09.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Årets hovedtema er "Arbeidsmiljøet - alles ansvar - ALLTID".

I år har Arbeidsmiljøkonferansen 20 årsjubileum og har mange spennende innledere!

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Bergen, 27.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Stavanger, 02.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Folkeskikk og uskikk på jobben

Stjørdal, 06.11.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Gardermoen, 06.11.2018 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

Håndtering av vold og trusler

Steinkjer, 15.11.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Ålesund, 20.11.2018 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.