Fagområde: Arbeidsmiljø og HMS

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Gardermoen, 28.02.2018 - 4 dager
Mer informasjon
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

Innføringskurs i konflikthåndtering

Bergen, 11.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Mekling

Bergen, 12.04.2018 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Et verktøy alle ledere burde kunne beherske

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Molde, 18.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Trondheim, 19.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Håndtering av vold og trusler

Bergen, 26.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Innføringskurs i konflikthåndtering

Oslo, 15.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Tønsberg, 23.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Bergen, 23.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Mekling

Oslo, 24.05.2018 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Et verktøy alle ledere burde kunne beherske