Service i biblioteket

Service i biblioteket

Hvordan gi best mulig service til alle som besøker biblioteket?

Hvordan gi best mulig service til alle som besøker biblioteket?

Fokus i dette kurset er skrankearbeid og gode samhandlingsferdigheter. Hvordan kan en gi best mulig service til alle som besøker biblioteket, samtidig som man ivaretar egen trivsel og sikkerhet?

Det er det personlige møtet med mennesker som er det vesentlige i dette kurset. Egen atferd og kroppsspråk har stor betydning for hvordan lånere vil respondere til deg som ansatt ved biblioteket.

Fokus i dette kurset er skrankearbeid og gode samhandlingsferdigheter. Hvordan kan en gi best mulig service til alle som besøker biblioteket, samtidig som man ivaretar egen trivsel og sikkerhet?

Det er det personlige møtet med mennesker som er det vesentlige i dette kurset. Egen atferd og kroppsspråk har stor betydning for hvordan lånere vil respondere til deg som ansatt ved biblioteket.

Formål

Kurset skal gi kompetanse i å gi riktig service til alle som besøker biblioteket

Formål

Kurset skal gi kompetanse i å gi riktig service til alle som besøker biblioteket

Målgruppe

Bibliotekarer og andre som jobber i bibliotek

Målgruppe

Bibliotekarer og andre som jobber i bibliotek

Innhold

 • Det gode vertsskap
 • Grunnleggende forutsetninger for fremragende service i biblioteket
 • Gapanalyse, hva forventer brukerne vs hva vi tror de forventer
 • Utfordringer i møtet med krevende besøkende
  • Hvordan møter du disse, verbalt/kroppsspråk?
  • Hvordan håndterer du situasjoner der du føler deg truet
 • Fremragende service, relasjonsbygging, gjest i biblioteket
  • En protokoll for å møte besøkende
  • Simulering av møte mellom bibliotekar og besøkende
 • Personlighet og service
  • Personlighetstyper
  • Hvordan bruker jeg meg selv på best mulig måte i møte med besøkende
 • Stressmestring, når belastningen blir høy
 • Avanserte søkemuligheter i nettlesere

 

Bibliotekbaser er ikke tema i dette kurset, men vi ønsker å demonstrere noen nye søkemuligheter på internett (google) som gjør litteratursøk utenfor basene mer effektivt.

Innhold

 • Det gode vertsskap

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Tore Pukstad

Pukstad har vært leder, lærer, universitetslektor og rådgiver i offentlig sektor i en årrekke. I tillegg til lærerutdanning med hovedfag i pedagogikk har han videreutdanning i personalledelse, personalpsykologi samt MPA fra Business School i København.

Han har hatt en rekke kurs for lærere, andre fagpersoner og studenter - primært innen pedagogiske og teknologiske emner. Han har også hatt enkeltoppdrag mot arbeidslivet fra bedriftshelsetjenester og privatpraktiserende psykologer.

De siste årene har Tore engasjert seg mer og mer i arbeidslivsspørsmål som deltidsproblematikk og utfordringer for ansatte i møtet med det digitale arbeidslivet. Han er en engasjert kursholder som går i tett dialog med oppdragsgiver slik at man får et kurs som er skreddersydd de spesifikke ønskene.

Pris 2 100,-
Pris:

2 100,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30