Service i biblioteket

Service i biblioteket

Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Biblioteksansatte står overfor utfordringer der de skal håndtere svært ulike brukergrupper, samtidig som servicenivået skal være høyt. I tillegg til de tradisjonelle brukergruppene kan biblioteksansatte møte situasjoner preget av trusler, og noen ganger vold. Dette kurset tar opp hvordan en kan gi et best mulig tilbud til alle som besøker biblioteket, samtidig som man ivaretar egen trivsel og sikkerhet og innfrir de behov som brukerne kommer med.  

Biblioteksansatte står overfor utfordringer der de skal håndtere svært ulike brukergrupper, samtidig som servicenivået skal være høyt. I tillegg til de tradisjonelle brukergruppene kan biblioteksansatte møte situasjoner preget av trusler, og noen ganger vold. Dette kurset tar opp hvordan en kan gi et best mulig tilbud til alle som besøker biblioteket, samtidig som man ivaretar egen trivsel og sikkerhet og innfrir de behov som brukerne kommer med.  

Formål

 Kurset skal gi kompetanse i å gi riktig service til alle som besøker biblioteket.

Formål

 Kurset skal gi kompetanse i å gi riktig service til alle som besøker biblioteket.

Målgruppe

Alle som jobber i biblioteket på alle nivå.

Målgruppe

Alle som jobber i biblioteket på alle nivå.

Innhold

 • Grunnleggende forutsetninger for fremragende service i biblioteket
 • Gapanalyse, hva forventer brukerne vs hva vi tror de forventer
 • Utfordringer i møtet med annerledese brukere
  • Hvordan møter du disse brukerne verbalt?
  • Hvordan håndterer du situasjoner der du føler deg truet
 • Fremragende service, relasjonsbygging, gjest i biblioteket
  • Protokoll for mottak av gjester
  • Simulering av mottak av gjester
 • Personlighet og service
  • Kartlegging av personlighet
  • Hvordan bruker jeg mine talenter best mulig i møte med kundene
 • Stressmestring, når belastningen blir høy

Innhold

 • Grunnleggende forutsetninger for fremragende service i biblioteket
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 100,-
Pris:

2 100,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30