Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Formål

Kurset skal bidra til at deltakerne får forbedret sin egen planleggingsevne og blir mer effektive i daglige gjøremål.

Målgruppe

Alle medarbeidere som har et arbeid som stiller krav til planlegging og selvstendighet

Innhold

  • Hvilke utfordringer har vi i den daglige arbeidssituasjonen?
  • Kort oversikt over prosjektmetodikk.
  • Hvordan formulerer vi gode mål og milepæler?
  • Detaljplanlegging og ansvarskart.
  • Effektiv møteledelse
Pris 2 650

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Trond Arne Wilhelmsen

Fag- og produktsjef i Fagakademiet. Han har variert bakgrun og erfaring bl.a. fra Helse Nord RHF som innkjøpssjef, Fylkesmannen i Nordland og utdanningssektoren. Har ledet flere prosjekter. I tillegg har han betydelig undervisningserfaring i prosjektledelse, har mastergrad i politikk og samfunnsendring.