Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Formål

Kurset skal bidra til at deltakerne får forbedret sin egen planleggingsevne og blir mer effektive i daglige gjøremål.

Formål

Kurset skal bidra til at deltakerne får forbedret sin egen planleggingsevne og blir mer effektive i daglige gjøremål.

Målgruppe

Alle medarbeidere som har et arbeid som stiller krav til planlegging og selvstendighet

Målgruppe

Alle medarbeidere som har et arbeid som stiller krav til planlegging og selvstendighet

Innhold

  • Hvilke utfordringer har vi i den daglige arbeidssituasjonen?
  • Kort oversikt over prosjektmetodikk.
  • Hvordan formulerer vi gode mål og milepæler?
  • Detaljplanlegging og ansvarskart.
  • Effektiv møteledelse

Innhold

  • Hvilke utfordringer har vi i den daglige arbeidssituasjonen?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Trond Arne Wilhelmsen

Han har variert bakgrunn og erfaring bl.a. fra Helse Nord RHF som innkjøpssjef, Fylkesmannen i Nordland og utdanningssektoren. Har ledet flere prosjekter. I tillegg har han betydelig undervisningserfaring i prosjektledelse, har mastergrad i politikk og samfunnsendring.