Fagområde: Annet

Fremtidige kurs

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Service i biblioteket

Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.