Fagområde: Annet

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Stressmestring og mindfullness

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset lærer du hvordan du kan håndtere negativt stress slik at du kan bedre helsa og øke motivasjonen din

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

1 dag
Mer informasjon
Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Offentlige tjenester - hvordan møter vi mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn?

1 dag
Mer informasjon
Hvordan kan vi bli flinkere til å se hele mennesket og deres livsituasjon? Ulike ord, metaforer og begrep kan bidra til misforståelser mellom behandler/saksbehandler, og den det gjelder

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

1 dag
Mer informasjon
Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

3 dager
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

2 dager
Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.