Fagområde: Annet

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Stressmestring og mindfullness

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset lærer du hvordan du kan håndtere negativt stress slik at du kan bedre helsa og øke motivasjonen din

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Offentlige tjenester - hvordan møter vi mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn?

1 dag
Mer informasjon
Hvordan kan vi bli flinkere til å se hele mennesket og deres livsituasjon? Ulike ord, metaforer og begrep kan bidra til misforståelser mellom behandler/saksbehandler, og den det gjelder

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

1 dag
Mer informasjon
Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 2

4 dag
Mer informasjon
Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

2 dager
Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning (tb)

2 dager
Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

Smart og morsomt renhold!

1 dag
Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!