Ny lov om statsansatte

Formål

Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten).

Målgruppe

Kurset passer for saksbehandlere og ledere statlig sektor samt andre som trenger kunnskap om den nye loven om statsansatte

Innhold

  • Oversikt over loven

Ansettelse, midlertidig ansettelse og ansettelse i prøvetid

  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Midlertidig ansettelse
  • Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold og intern fortrinnsrett
  • Ekstern fortrinnsrett
  • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold
  • Oppsigelsesvern ved sykdom mv
  • Avskjed
  • Suspensjon

 

Kurset legges opp med teori- og forelesningsseanser der det vil bli rom for diskusjon, spørsmålstillinger og problemstillinger basert på deltakernes konkrete innspill fra egen arbeidssituasjon og -erfaringer.

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»

Pris 2 650

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30