Habilitetskrav og habilitetsregler i den nye kommuneloven

Norge har mange små og mellomstore kommuner. I alle disse kommunene tas det hver dag beslutninger som er underlagt habilitetsregler i forvaltningsloven og kommuneloven mv. God kunnskap om habilitetsreglene som gjelder for offentlig sektor, er en forutsetning for å fatte gyldige vedtak. 

Dette kurset gjennomgår gjeldende habilitetsregler samt reglene om habilitet i den nye kommuneloven. Hvilke konsekvenser kan inhabilitet ha? Det blir praktiske eksempler og casediskusjoner.

Formål

Vi ønsker å gi grunnleggende forståelse for gjeldende habilitetsregler og hvilke habilitetskrav som følger av habilitetsreglene i den nye kommuneloven.

Målgruppe

Alle som arbeider og/eller har verv i offentlig sektor og som er involvert i å forberede og/eller fatte vedtak.

Innhold

 • Reglenes bakgrunn og formål
 • Regler om habilitet i tilstøtende regelverk
 • Forvaltningslovens generelle regler om habilitet
 • Habilitet i kommuneloven
 • Habilitet i ny kommunelov
 • Avgjørelse av inhabilitetsspørsmål, prosedyrer
 • Særlig om habilitetsspørsmål i folkevalgte organer
 • Innsyn i inhabilitetsspørsmål
 • Avledet inhabilitet
 • Habilitet contra arbeidsgivers styringsrett – ønsket egenfratreden
 • Økonomiske hensyn ved vurdering av sette-kommune
 • Særlig om helsesektoren
 • Etiske avveininger ved siden av habilitetsreglene
 • Forholdet til media
 • Konsekvenser av inhabilitet for et vedtaks gyldighet

Dagen gjennomføres med gjennomgang av gjeldende lovregler og forvaltningspraksis, løsning av praktiske problemstillinger i fellesskap, spørsmål og diskusjoner.

Pris 2 850

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»