Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det. Praktisk rettet dagskurs med en kursholder som brenner for faget!

Formål

Gi den enkelte deltaker økt kunnskap om

 • arkivloven
 • dokumentbehandling
 • elektronisk arkiv – enten man er på vei inn i eller allerede bruker elektronisk arkiv
 • yrkesetiske retningslinjer
 • offentleglova – med vekt på å forstå hensikten med loven og hvordan den skal brukes på en god måte

I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet

 

Målgruppe

Arkivmedarbeidere som ønsker grunnleggende faglig kunnskap om arkiv, dokumentbehandling og lovverket

Innhold

Temaer som vil bli behandlet

 • Hvorfor må vi ha arkiv?
 • Aktuelt lovverk
 • Personvern
 • Ansvar
 • Dokumentsikkerhet
 • Innsynsbegjæring
 • Roller og rettigheter
 • E-post i offentlig forvaltning
 • Rutiner og registreringsregler
Pris 2 650

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Owe Ødegården

Owe Ødegården er utdannet systemutvikler med lang erfaring i dokumentforvaltning og sikkerhet. Owe har vært med å lede flere prosjekter  med å innføre nye sak og arkivsystemer i flere organisasjoner med gode resultater. Owe jobber i dag i Oslo kommune Bydel Ullern. Han har også vært leder for ØRU arkivgruppe som består av 6 kommuner på Øvre Romerike. Han har holdt flere foredrag og kurs om dokumentsikkerhet, forvaltning og forståelsen av å ha et velfungerende arkiv og dokumentsenter