Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Samtidig som arkivansatte spiller en slik viktig rolle for arbeidsmiljøet og driften i virksomheten står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Formål

Å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv i en travel hverdag. Her vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som: Arbeidsmiljø, kommunikasjon, relasjoner og løsningsfokus 

Målgruppe

Arkivansatte

Innhold

 • Arbeidsmiljøloven og systematisk HMS arbeid
  • Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt
  • Arbeidstakers lojalitetsplikt
  • Hvem gjør hva i arbeidsmiljøarbeidet
 • Hvordan har vi det på jobben - psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisasjonskultur
 • Kommunikasjon/tilbakemeldinger
 • Løsningsfokusert tilnærming

Foreleser:

Ragnhild Hvoslef Krüger

Ragnhild Hvoslef Krüger er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Hun er utdannet statsviter og lektor med etterutdanning i veiledning og HMS og har arbeidet med folkevalgtopplæring i Bergen kommune. 

Pris

Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet Hordaland, SKA. Ikke medlemmer betaler kr 1500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30