Fagområde: Administrasjon, ledelse og lovverk

Nye regler for behandling av personopplysninger

Bodø, 12.04.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Pensjonsordningene i offentlig sektor

Tønsberg, 18.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Namsos, 26.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Fremtidens arkiv og digitalisering

Stjørdal, 03.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Ferieloven

Bergen, 04.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Innføring i lovens bestemmelser og konsekvenser av disse 

Service i førstelinjetjenesten

Bergen, 08.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Fremtidens arkiv og digitalisering

Bergen, 08.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Fremtidens arkiv og digitalisering

Stavanger, 09.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Stjørdal, 05.06.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Forvaltningsrett innenfor helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven - samt akademisk frihet.      
Innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser, og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning.

Fremtidens arkiv og digitalisering

Tromsø, 06.06.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?