Fagområde: Administrasjon, ledelse og lovverk

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Drammen, 13.06.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Trondheim, 14.06.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Drammen, 28.08.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Service i førstelinjetjenesten

Bergen, 04.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Prosjektledelse - 7,5 stp

Kongsvinger, 11.09.2018 - 2 dager
Mer informasjon

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Bergen, 02.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager

Tønsberg, 10.10.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Fremtidens arkiv og digitalisering

Sarpsborg, 16.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Saksbehandlerkonferansen 2018

Tønsberg, 23.10.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
En møteplass for saksbehandlere i kommunal og øvrig offentlig sektor. Relevante temaer innen bl.a. aktuelt lovverk, godt språk, digitalisering og GDPR.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Bergen, 23.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP