Fagområde: Administrasjon, ledelse og lovverk

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RK)

Harstad, 27.10.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Trondheim, 09.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Bergen, 09.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Skolesekretærkonferansen 2017

Sandefjord, 13.11.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

 

Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
  • Taushetsplikt for deg som jobber i skolen
  • 1. linjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?
  • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Bergen, 15.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Oslo, 16.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Bergen, 16.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Bodø, 22.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Oslo, 23.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Tromsø, 23.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!