Fagområde: Administrasjon, ledelse og lovverk

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Drammen, 28.08.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Service i førstelinjetjenesten

Bergen, 04.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Ny lov om statsansatte

Ålesund, 26.09.2018 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Trondheim, 27.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Bergen, 01.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Lederskap og medarbeiderskap

Trondheim, 04.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- å skape en lærende organisasjon

Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager

Tønsberg, 10.10.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Sarpsborg, 16.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Stavanger, 16.10.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Kristiansund, 18.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?