Fagområde: Administrasjon, ledelse og lovverk

Nye regler for behandling av personopplysninger

Bergen, 24.01.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Nye regler for behandling av personopplysninger

Tromsø, 25.01.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Drammen, 13.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Bergen, 14.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Nye regler for behandling av personopplysninger

Oslo, 14.02.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Trondheim, 15.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Nye regler for behandling av personopplysninger

Tønsberg, 15.02.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Tromsø, 20.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Nye regler for behandling av personopplysninger

Trondheim, 21.02.2018 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Drammen, 14.03.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!