Håndtering av vold og trusler

- forståelse og forebygging

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017, pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.
Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Innhold

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser og refleksjon over følgende hovedemner;

Teoretisk del

  • Taktisk kommunikasjon
  • Psykiske og fysiske forberedelser for å forebygge konflikter
  • Oppfølging og ettervern
  • Klargjøring av juridiske begreper

Praktisk del

  • Håndtering av fysisk konflikt:
  • Bevisstgjøring på å unngå fysiske konflikter
  • Praktiske øvelser på frigjøring

Frister

Påmeldingsfrist: 21.08.2017
Pris fra 1 950

Agenda

21.09.2017

kl 09.00 - 15.30

Når

21.09.2017 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Førde
Scandic Sunnfjord Hotel Storehagen 2
6800 Førde
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han får toppkarakterer på kurs-evalueringene!