Vann og avløp - digitalt kurs

Vann og avløp - digitalt kurs

Vannverkene er underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold. Beskyttelse av vannkildene, riktige vannbehandlingsprosesser, god styring av prosessene, strategisk utbygging og sanering av ledningsnettet, optimal utforming og plassering av høydebasseng, vannprøvetaking og kompetanse er viktige elementer for å sikre at kvalitetskravene oppfylles. 

Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.

Vannverkene er underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold. Beskyttelse av vannkildene, riktige vannbehandlingsprosesser, god styring av prosessene, strategisk utbygging og sanering av ledningsnettet, optimal utforming og plassering av høydebasseng, vannprøvetaking og kompetanse er viktige elementer for å sikre at kvalitetskravene oppfylles. 

Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.

Formål

Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.

Formål

Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har. Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har. Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Innhold

 • Valg av vannkilde (innsjø, elv grunnvann)
 • Råvannskvalitet, plassering av inntak, beskyttelsestiltak
 • Dimensjoneringsgrunnlag og forbehandlingens betydning
 • Fargeproblematikk
 • Valg av desinfeksjonsprosess
 • Korrosjonsbehandling
 • Tilrettelegge for best mulig ledningsnett
 • Dimensjonering og sikring av vannkvalitet i høydebasseng
 • Beredskap
 • Drift, rehabilitering og utskifting av va anlegg
 • Lekkasjer og lekkasjesøking
 • Konkurransegrunnlag
 • Dialog og forhandlinger som anskaffelsesprosedyre

Alle samlingene går på Teams fra kl 09.00 - 11.20. Det er lagt opp med mye erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne og kurslederne

Innhold

 • Valg av vannkilde (innsjø, elv grunnvann)

Alle samlingene går på Teams fra kl 09.00 - 11.20. Det er lagt opp med mye erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne og kurslederne

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 03.01.2022
Pris 6 300,-
Pris:

6 300,-

Når:

05.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


12.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


19.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


26.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


Varighet:

4 dager

Hvor:

TEAMS

Agenda

05.01.2022

kl 09.00 - 11.20

12.01.2022

kl 09.00 - 11.20

19.01.2022

kl 09.00 - 11.20

26.01.2022

kl 09.00 - 11.20

Hvor

TEAMS

Foreleser:

Asle Ræder

Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.