Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

I daglig samhandling kan det oppleves som utfordrende å forstå, tolke og analysere atferd, spesielt atferd som sinne og aggresjon. Hva er det, og hva er medvirkende faktorer for opprettholdelse? Det kan være svært krevende å yte godt nok tilpassede tjenester til mennesker innen denne målgruppen. Mange tjenesteytere og omsorgspersoner opplever seksualitet hos psykisk utviklingshemmede som et problem, og mange har så liten erfaring med temaet at de føler seg maktesløse og usikre i hverdagen.

I daglig samhandling kan det oppleves som utfordrende å forstå, tolke og analysere atferd, spesielt atferd som sinne og aggresjon. Hva er det, og hva er medvirkende faktorer for opprettholdelse? Det kan være svært krevende å yte godt nok tilpassede tjenester til mennesker innen denne målgruppen. Mange tjenesteytere og omsorgspersoner opplever seksualitet hos psykisk utviklingshemmede som et problem, og mange har så liten erfaring med temaet at de føler seg maktesløse og usikre i hverdagen.

Formål

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblant autisme), og deres omgivelser.

Formål

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblant autisme), og deres omgivelser.

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for

 • ansatte innen tjenester til funksjonshemmede
 • ansatte i ulike roller i det kommunale helsetjenestesystem
 • ansatte i opplæringssektoren som barnehage/skole
 • personer ellers som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig
 • pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

 

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for

 • ansatte innen tjenester til funksjonshemmede
 • ansatte i ulike roller i det kommunale helsetjenestesystem
 • ansatte i opplæringssektoren som barnehage/skole
 • personer ellers som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig
 • pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

 

Innhold

Skal vi komme videre, må vi ikke bare se "det ukurante" i mennesket, men ha hele mennesket i fokus. 
Utfordringene kan innebære begrenset evne til forståelse av behov for egenpleie, egen atferds innvirkning på andre og andres behov. Personer med disse begrensningene eller med mangel av andre adekvate ferdigheter, kan ofte unndra seg ubehagelige situasjoner eller forsterke uheldige samhandlingsmåter overfor andre. Seksuell frustrasjon og seksuell skjevutvikling kan være en del av dette bildet.
De fleste atferdsutfordringer har sitt motstykke i muligheter for endringer til adaptiv eller bedre tilpasset atferd.

 • Hva er et atferdsproblem?
 • For hvem er det et problem?
 • Hvorfor er det et problem?
 • Hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes bedre i samhandling med denne målgruppen?
 • Er det slik at vi har tilstrekkelig kunnskap om hva vi kan gjøre og hvilke forhold vi må ta hensyn til?
 • Er lite tilpasset atferd noe som kan oppstå som «lyn fra klar himmel»?
 • Hvordan kan vi samle informasjon og forsøke å avdekke hvilke forhold atferd samvarierer med?

Det kan være svært krevende å yte godt nok tilpassede tjenester til mennesker innen denne målgruppen. Det krever både formal kompetanse (utdanning), realkompetanse (erfaring) og personlig egnethet. Dette stiller også store krav til kommunens tjenestelederes kompetanse og muligheter til å forvalte sine ansvarsområder til beste for disse menneskene.

I daglig samhandling kan det oppleves som utfordrende å forstå, tolke og analysere atferd, spesielt atferd av sinne og aggresjon. Hva er det, og hva er medvirkende faktorer for opprettholdelse? Personer med sosial og kommunikasjonsmessig funksjonsnedsettelse vil kunne være ekstra utfordrende å forholde seg til - spesielt når uheldig samhandling og framferd forsterkes overfor de nærmeste omsorgs- og samhandlingspersoner.
Diskusjonen om psykisk utviklingshemmedes rett til seksualitet skjøt fart på begynnelsen av 70-årene. Likeverdtankegangen nådde fram, og i dag er det få som fremmer det syn at mennesker med psykisk utviklingshemming ikke bør ha de samme rettigheter som funksjonsfriske mennesker. Dette gjelder også retten til seksuelt liv. Ved manglende opplæring står de uten elementære begreper eller viten om hvordan de skal sette grenser for seg selv eller beskytte seg. Dette kan også ha alvorlige konsekvenser som følge av seksuell frustrasjon og seksuell skjevutvikling. Enkelte som ikke får hjelp til å forstå sin seksualitet kan bli seksuelt frustrerte, aggressive og bedrive mye selvstimulering.

Mange tjenesteytere og omsorgspersoner opplever seksualitet hos psykisk utviklingshemmede som et problem, og mange har så liten erfaring med temaet at de føler seg maktesløse og usikre i hverdagen.
Kursdagen gjennomføres over følgende emner og bolker;

 • Atferd, sinne og aggresjon
 • Hvorfor gjør de som de gjør? - ulike hypoteser
 • Hva bør vi gjøre?
 • Seksualitet
 • Etiske spørsmål
 • Vi er seksuelle fra vi er født - seksuell utvikling/seksuell skjevutvikling

Innhold

Skal vi komme videre, må vi ikke bare se "det ukurante" i mennesket, men ha hele mennesket i fokus. 
Utfordringene kan innebære begrenset evne til forståelse av behov for egenpleie, egen atferds innvirkning på andre og andres behov. Personer med disse begrensningene eller med mangel av andre adekvate ferdigheter, kan ofte unndra seg ubehagelige situasjoner eller forsterke uheldige samhandlingsmåter overfor andre. Seksuell frustrasjon og seksuell skjevutvikling kan være en del av dette bildet.
De fleste atferdsutfordringer har sitt motstykke i muligheter for endringer til adaptiv eller bedre tilpasset atferd.

 • Hva er et atferdsproblem?
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 16.08.2019
Pris 2 550,-
Pris:

2 550,-

Når:

18.09.2019 : kl 09.00 - 15.30


Varighet:

1 dag

Hvor:

Bergen

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

5018 Bergen

Agenda

18.09.2019

kl 09.00 - 15.30

Når

18.09.2019 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Bergen
Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6
5018 Bergen
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.