Skolesekretærkonferansen 2017

Tre aktuelle temaer på årets konferanse – du kan glede deg!
 • Taushetsplikt for deg som jobber i skolen
 • 1. linjetjenesten – ansikt utad og guide videre i systemet
 • Kommunikasjonens magi – Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

 Hva syntes fjorårets deltakere var det beste ved konferansen?

 • FANTASTISK – HAR IKKE ORD!
 • Inspirasjon – positivt fokus - motivasjon
 • Mye glede og latter – møte min faggruppe – sosial kommunikasjon
 • Luksus å ha to dager bare for meg – maten – sosialt
 • Gode forelesere – innhold, mat
 • Kjempebra forelesere og innhold – helt topp!!
 • Meget bra faglig innhold

 

Skolesekretærkonferansen 2017

Foto: Frank K. Opsahl/Visitvestfold.com

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling

Målgruppe

Sekretærer og konsulenter i grunnskole og videregående skole

Innhold

Førstelinjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?

 • Foresatte og deres kontakt med skolen gjennom 1. linjetjenesten
 • Det spennende, men utfordrende ansikt-til-ansikt-møte med sinte eller fortvilede mennesker
  • Forskjeller på elever, foresatte, ansatte og eksterne kontakter?
 • Noen utfordringer i forhold til mennesker med diagnoser som påvirker atferd og forståelse
 • Hva kan være utfordringer i møte med rus- eller medikamentpåvirkede elever eller foresatte?
 • Krise og akutthåndtering
  • Bombe- og andre alvorlige trusler mot skolens elever og ansatte 

Kursholder Pål Storå har mange års erfaring fra barnevern, psykiatri, rus- og kriminalomsorg.

Taushetsplikt er noe du som skolesekretær må forholde deg til i svært mange situasjoner.

Personalet i skoler har lovbestemt taushetsplikt og taushetsplikten er derfor et stengsel mot kommunikasjon og samarbeid både internt i den enkelte skole, men også utad overfor eksterne samarbeidspartnere. Det kan dessuten være vanskelig å vite hva som er taushetsbelagte opplysninger om elever og elevens familier. Det kan også være vanskelig å vite hva man kan si videre til andre offentlige og private samarbeidspartnere.

Foreleser vil ha fokus på alle disse viktige sidene omkring taushetsplikten. Det vil fokuseres på gode praktiske løsninger for eleven og de foresatte samtidig som man legger til rette for tverrfaglig samarbeid. I denne sammenheng vil kunnskap om de viktigste reglene være viktig; herunder kjennskap til det verktøyet som samtykke representerer

Her får du konkret og oppdatert kunnskap om feltet. At foreleser Kurt Bjørnnes presenterer dette på en svært folkelig og inspirerende måte er jo ingen ulempe.

Visst er det gøy å få kontakt! Visst er det gøy å bli forstått! Hvordan blir du en god kommunikatør? 

 • Når og hvordan setter jeg grenser? 
 • Hvordan takle frustrasjon og sterke følelser?
 • Hvordan få sender og mottaker til å spille på samme frekvens? Vi mennesker er mestre i å utelate, forvrenge og generalisere. Hvordan siler du informasjon og hva velger du å høre? Hvordan responderer du på den informasjonen du slipper inn?

Kanskje Erica Grunnevoll kan hjelpe deg å finne noen svar? En herlig dag du ikke går upåvirket hjem fra!

 

 

Frister

Påmeldingsfrist: 06.11.2017
Pris fra 5 400

Ved påmelding av 3 eller flere fra samme arbeidsplass gir vi kr 500,- i rabatt pr person!

Agenda

13.11.2017

kl 09.00 - 09.00

Registrering

kl 09.00 - 09.00

Velkommen, praktisk info, presentasjon

kl 09.00 - 12.00

1. linjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?

kl 12.00 - 13.00

Lunsj

kl 13.00 - 16.00

Taushetsplikt for deg som jobber i skolen

kl 16.00 - 18.00

Tid til egen benyttelse

kl 18.00 - 18.00

Vi møtes til en aperitif!

kl 18.00 - 18.00

Felles middag

14.11.2017

kl 09.00 - 12.00

Kommunikasjonens magi v/Erica Grunnevoll

kl 12.00 - 13.00

Lunsj

kl 13.00 - 15.00

Erica fortsetter

kl 15.00 - 15.00

Avslutning. Takk for nå og vel hjem!

Når

13.11.2017 : kl 09.00 - 18.00
14.11.2017 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Sandefjord
Scandic Park Hotel Sandefjord, Strandpromenaden 9
3212 Sandefjord
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Foreleser:

Erica Grunnevoll

Cand theol/prest, partner i CoachTeam, foredragsholder, kursleder og DNCF-sertifisert coach

En foredragsholder som begeistrer og trollbinder sitt publikum. Det er Erica Grunnevoll i et nøtteskall. Som kursleder, workshopleder, fasilitator og coach er hun en ressurs med sin klokskap, faglige tyngde, kreativitet og engasjement.  

Først og fremst er Erica en liten kvinne med mye trøkk og mye faglig tyngde. Noe av det som gjør Erica så ettertraktet er hennes evne til å få frem dybde og kløkt på en hverdagslig og jordnær måte. Erica skaper gjenkjennelse, hun levendegjør. Erica bringer, så vel gammel som ung, medarbeider som leder, praktiker som teoretiker, inn i det levende liv. Det gjør hun på sin enkle måte ved hjelp av lun humor og dyp refleksjon. Mennesker ler når de lytter til Erica, de rødmer, de ser ned, de kikker på kollegaen, de nikker, de kjenner seg igjen, det er deres hverdag hun både beskriver og berører.

Foreleser:

Pål Aaser Storå

Pål Kristian Storå, avdelingsleder ved Tiltak for unge - Agder.
Utdannet fengselsbetjent og sykepleier. Pål Storå har arbeidet som fengselsbetjent i mange år, og senere som sykepleier og leder innen rus- og psykiatrifeltet.
Fra 2005 ble han enhetsleder ved avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Familieenheten Hov, Sykehuset Innlandet HF. Han tok så over ledelsen i LAR – Innlandet under omstillingsprosessen med å legge LAR-tilbudet inn under DPS fremfor å ha dette i sentralsykehusfunksjonen. Pål Storå har vært avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet og har hatt ansvar for utvikling av flere studieplaner innen rus/psykiatri og miljøarbeid, men også utdanninger blant annet rettet mot rehabilitering og eldre.
I dag jobber han som avdelingsleder innen privat barnevern.

Finansiering

Sjekk om du har tilgang til stipendordninger. Er du for eksempel medlem i Fagforbundet, har de egne stipendordninger. Andre fagforbund og arbeidsgivere kan ha stipend og støtteordninger for utdanning. En god referanse her er bestemmelsene i hovedavtalen Fagforbundet/KS eller i Hovedavtalen LO/NHO om kompetanseutvikling.