Sertifisering for offentlige anskaffelser – digitalt kurs

Sertifisering for offentlige anskaffelser – digitalt kurs

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Tid og sted
Kurset går over 18 timer med TEAMS undervisning en til to ganger i uka, fortrinnsvis tirsdag og torsdag. Endringer i oppsett kan forekomme.   

Varighet   
18 timer over 4 uker (digitalt kurs fra 09.00 – 11.20)

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Tid og sted
Kurset går over 18 timer med TEAMS undervisning en til to ganger i uka, fortrinnsvis tirsdag og torsdag. Endringer i oppsett kan forekomme.   

Varighet   
18 timer over 4 uker (digitalt kurs fra 09.00 – 11.20)

Formål

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp en mulighet til å sertifisere seg i henhold til fagplanen for SOA BASIS. Men mest av alt er kurset tilrettelagt for de som sitter «alene» med ansvar for prosjekter og innkjøp i offentlig eller privat sektor.

Derfor legges det vekt på et begrenset antall deltakere på hvert kurs, for slik å skape et godt nettverk mellom de enkelte kursdeltakerne.

Formål

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp en mulighet til å sertifisere seg i henhold til fagplanen for SOA BASIS. Men mest av alt er kurset tilrettelagt for de som sitter «alene» med ansvar for prosjekter og innkjøp i offentlig eller privat sektor.

Derfor legges det vekt på et begrenset antall deltakere på hvert kurs, for slik å skape et godt nettverk mellom de enkelte kursdeltakerne.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for alle som på et eller annet stadium blir involvert i innkjøpsprosesser eller offentlige anbud. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har.

Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for alle som på et eller annet stadium blir involvert i innkjøpsprosesser eller offentlige anbud. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har.

Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Innhold

 • Anskaffelsesregelverket
 • Lovens grunnleggende prinsipper
 • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, herunder
  • Kravspesifikasjon
  • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
  • Prosedyrer og frister
  • Oppfølging av kontrakter
  • Om kontraktene
 • Kontraktsvilkår
 • Terskelverdiberegninger, CPV og kunngjøringer
 • Rammeavtaler og DPS
 • avvisning av leverandører

Innhold

 • Anskaffelsesregelverket
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Arbeidsform

Forelesninger på TEAMS er lagt opp tredelt.     

Vi starter alltid med en rask gjennomgang/ avklaring av spørsmål fra forrige gang. Deretter presenteres dagens tema og alle sesjonene avsluttes med en diskusjon hvor deltakerne kan knytte egne erfaringer til tema som blir belyst. 

Alle forelesningene blir tatt opp på video og kan benyttes til å repetere frem til sertifiseringstesten.

Disse skal IKKE lastes ned på egen maskin, eller publiseres på andre medier. Videoen blir liggende en måned etter at kurset er over før de slettes.

Frister

Påmeldingsfrist: 17.12.2021
Pris 9 300,-
Pris:

9 300,-

Når:

04.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


06.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


11.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


18.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


25.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


27.01.2022 : kl 09.00 - 11.20


Varighet:

18 timer

Hvor:

TEAMS

Sertifisering på ca 1500,- kommer i tillegg

Sertifisering på ca 1500,- kommer i tillegg

Hvor

TEAMS

Agenda

04.01.2022

kl 09.00 - 11.20

06.01.2022

kl 09.00 - 11.20

11.01.2022

kl 09.00 - 11.20

18.01.2022

kl 09.00 - 11.20

25.01.2022

kl 09.00 - 11.20

27.01.2022

kl 09.00 - 11.20

Foreleser:

Asle Ræder

Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.