Sertifisering for offentlige anskaffelser – digitalt kurs

Sertifisering for offentlige anskaffelser – digitalt kurs

For å forenkle offentlige anbudsprosesser trådte det ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter i kraft 01.01.2017. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Fagakademiet har gjennomført flere av det populære sertifiseringskurset for offentlige anskaffelser, med gode tilbakemeldinger.

For å forenkle offentlige anbudsprosesser trådte det ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter i kraft 01.01.2017. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Fagakademiet har gjennomført flere av det populære sertifiseringskurset for offentlige anskaffelser, med gode tilbakemeldinger.

Formål

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp i kommunen mulighet til å sertifisere seg i henhold til fagplanen for SOA BASIS. Men mest av alt er kurset tilrettelagt for de som sitter «alene» med ansvar for prosjekter og innkjøp i kommunen. Derfor legges det vekt på et begrenset antall deltakere på hvert kurs, for slik å skape et godt nettverk mellom de enkelte kursdeltakerne.

Formål

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp i kommunen mulighet til å sertifisere seg i henhold til fagplanen for SOA BASIS. Men mest av alt er kurset tilrettelagt for de som sitter «alene» med ansvar for prosjekter og innkjøp i kommunen. Derfor legges det vekt på et begrenset antall deltakere på hvert kurs, for slik å skape et godt nettverk mellom de enkelte kursdeltakerne.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for alle som på et eller annet stadium blir involvert i innkjøpsprosesser eller offentlige anbud. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har.

Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for alle som på et eller annet stadium blir involvert i innkjøpsprosesser eller offentlige anbud. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har.

Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Innhold

1. samling

 • Lovens grunnleggende prinsipper
 • Forholdsmessighetsprinsippets betydning
 • Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår
 • Hvordan lage en god formålsbeskrivelse

2. samling

 • Behovsbeskrivelsen
 • Fordeling av roller i innkjøpsprosessen
 • Hva er en markedsundersøkelse og hva er en markedsdialog
 • Hvordan beregne anslått kontraktsverdi

3. samling

 • Innkjøpspris kontra driftskostnad
 • Samfunnsansvar, seriøsitet, lærlinger og menneskerettigheter
 • Planlegging strategi og organisering
 • Terskelverdiberegninger, CPV og kunngjøringer

4. samling

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Risikohåndtering av anskaffelsen
 • Etablere en god tidsplan for konkurransegjennomføringen
 • Rammeavtaler og dynamisk innkjøpsordning

5. samling

 • Avvisning av leverandører
 • Vekting og evaluering av tilbud
 • Avvisning av tilbud
 • Protokoll og innsyn
 • Forhandlingsadgang og gjennomføring av forhandlinger

6. samling

 • Omgjøring og avlysning
 • Endring i kontrakt
 • Kort om klagebehandling og sanksjoner
 • Kontraktsoppfølging

 

Innhold

1. samling

 • Lovens grunnleggende prinsipper
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Kurset kjøres via TEAMS og hvor vi legger opp til at deltakerne skal kunne bidra aktivt med egne problemstillinger.

Mindre endringer i temaer som tas opp i kjøreplan kan forekomme.

Alle forelesningene blir tatt opp på video og kan benytte til å repetere frem til sertifiseringstesten.

Disse skal IKKE lastes ned på egen maskin, eller publiseres på andre medier. Videoen blir liggende en måned etter at kurset er over før de slettes.

Kurset kjøres via TEAMS og hvor vi legger opp til at deltakerne skal kunne bidra aktivt med egne problemstillinger.

Mindre endringer i temaer som tas opp i kjøreplan kan forekomme.

Alle forelesningene blir tatt opp på video og kan benytte til å repetere frem til sertifiseringstesten.

Disse skal IKKE lastes ned på egen maskin, eller publiseres på andre medier. Videoen blir liggende en måned etter at kurset er over før de slettes.

Foreleser:

Asle Ræder

Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.

Frister

Påmeldingsfrist: 25.02.2021
Pris 9 300,-
Pris:

9 300,-

Når:

04.03.2021 : kl 09.00 - 11.20


09.03.2021 : kl 09.00 - 11.20


16.03.2021 : kl 09.00 - 11.20


18.03.2021 : kl 09.00 - 11.20


23.03.2021 : kl 09.00 - 11.20


25.03.2021 : kl 09.00 - 11.20


Varighet:

18 timer

Hvor:

TEAMS

Sertifisering på ca 1500,- kommer i tillegg

Sertifisering på ca 1500,- kommer i tillegg

Hvor

TEAMS

Agenda

Tirsdag 2. mars

 09.00 - 11.20: 

 • Velkommen og gjennomgang av kurset
 • Lovens grunnleggende prinsipper
 • Forholdsmessighetsprinsippets betydning
 • Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår
 • Hvordan lage en god formålsbeskrivelse
 • Oppsummering og diskusjon om dagens tema.

 

 

Torsdag 4. mars

 09.00 - 11.20: 

 • Oppsummering av tema fra sist samling
 • Behovsbeskrivelsen
 • Fordeling av roller i innkjøpsprosessen
 • Hva er en markedsundersøkelse og hva er en markedsdialog
 • Hvordan beregne anslått kontraktsverdi
 • Oppsummering og diskusjon om dagens tema.

 

 

Tirsdag 9. mars

 09.00 - 11.20

 • Oppsummering av tema fra sist samling
 • Innkjøpspris kontra driftskostnad
 • Samfunnsansvar, seriøsitet, lærlinger og menneskerettigheter
 • Planlegging strategi og organisering
 • Terskelverdiberegninger, CPV og kunngjøringer
 • Oppsummering og diskusjon om dagens tema.

 

 

Tirsdag 16. mars

09.00 - 11.20:

 • Oppsummering av tema fra sist samling
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Risikohåndtering av anskaffelsen
 • Etablere en god tidsplan for konkurransegjennomføringen
 • Rammeavtaler og dynamisk innkjøpsordning
 • Oppsummering og diskusjon om dagens tema.

 

Tirsdag 23. mars

 09.00 - 11.20:

 • Oppsummering av tema fra sist samling
 • Avvisning av leverandører
 • Vekting og evaluering av tilbud
 • Avvisning av tilbud
 • Protokoll og innsyn
 • Forhandlingsadgang og gjennomføring av forhandlinger
 • Oppsummering og diskusjon om dagens tema.

 

Torsdag 25. mars

 09.00 - 11.20:

 • Oppsummering av tema fra sist samling
 • Omgjøring og avlysning
 • Endring i kontrakt
 • Kort om klagebehandling og sanksjoner
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppsummering og diskusjon om dagens tema.