Saksbehandlerkonferansen 2018

Saksbehandlerkonferansen 2018

En møteplass for deg som jobber som saksbehandler i kommunal eller annen offentlig virksomhet. Aktuelle temaer, engasjerende forelesere, hyggelig atmosfære - dette må du få med deg!

Brosjyre

En møteplass for deg som jobber som saksbehandler i kommunal eller annen offentlig virksomhet. Aktuelle temaer, engasjerende forelesere, hyggelig atmosfære - dette må du få med deg!

Brosjyre

Formål

Vi vil skape en arena for læring og utveksling av kunnskap og erfaring. 

Formål

Vi vil skape en arena for læring og utveksling av kunnskap og erfaring. 

Målgruppe

Saksbehandlere i kommunal og øvrig offentlig sektor

Målgruppe

Saksbehandlere i kommunal og øvrig offentlig sektor

Credit: Mascot

Credit: Mascot

Innhold

 • Digitalisering av arbeidsoppgaver i saksbehandling og arkiv
  • Dokumentbehandling og kjøreregler i sak og arkivsystemet/fagsystemet
  • Hvordan påvirker digitalisering saksbehandlingen
  • Hvilken kompetanse har saksbehandler/leder
  • Hvilket ansvar har saksbehandler/leder
  • Forventninger til ledere og saksbehandlere
  • E-post i offentlig forvaltning
  • Dokumentsikkerhet og informasjonssikkerhet

 • Klarspråk – slik unngår du å skrive tungt og gammeldags
  • Hvilke formelle krav gjelder for offentlige tekster i dag?
  • Hvordan kombinerer vi faglig presisjon og språklig klarhet?

 • Ubehagelige møter, truende oppførsel fra motpart, - gjelder det også for deg? Kommunikasjon er nøkkelen! 

 • Offentleglova trådte i kraft i 2009 og gir hjemmel for innsyn i dokumenter i offentlige virksomheter.  
  • Fungerer loven etter intensjonen og er forvaltningen åpen og gjennomsiktig? Vi skal se på enkelte utviklingstrekk og dilemmaer i praktiseringen av innsynsreglene.

 • Taushetsplikt er et utfordrende felt, og når etikken spiller inn i tillegg, kan det være krevende å treffe riktige og begrunnede avgjørelser. Her får du en klargjørende gjennomgang.
  • Hvor går skillelinjene, og hvordan er samspillet, mellom taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt?

 • Forvaltningslovens krav til begrunnelse og begrunnelsens innhold når det treffes enkeltvedtak
  • Forvaltningsloven er grunnstenen i offentlig saksbehandling, og du som saksbehandler må være trygg på hvordan den skal praktiseres

 • Ny personvernlovgivning basert på forordningen fra EU - «The General Data Protection Regulation» (GDPR)
  • Hvordan griper dette regelsettet inn i din arbeidshverdag, og hvordan kan du få en praktisk og forenklet forståelse av regelverket?

Innhold

 • Digitalisering av arbeidsoppgaver i saksbehandling og arkiv
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 01.10.2018

Vi tar i mot påmeldinger så lenge det er ledige plasser, også etter påmeldingsfristens utgang! 

Vi tar i mot påmeldinger så lenge det er ledige plasser, også etter påmeldingsfristens utgang! 

Pris fra 5 900,-
Pris: fra

5 900,-

Når:

23.10.2018 : kl 09.00 - 19.30


24.10.2018 : kl 09.00 - 15.00


Varighet:

2 dager

Hvor:

Tønsberg

Quality Hotel Klubben, Nedre Langgt. 49

3126 Tønsberg

Rabatt kr 500,- pr person ved påmelding av tre eller flere fra samme arbeidssted! Trekkes fra ved fakturering. 

Rabatt kr 500,- pr person ved påmelding av tre eller flere fra samme arbeidssted! Trekkes fra ved fakturering. 

Agenda

23.10.2018

kl 09.00 - 09.30

Registrering

kl 09.30 - 09.40

Velkommen, praktisk info

kl 09.40 - 11.00

Digitalisering av arbeidsoppgaver i saksbehandling og arkiv. Dokumentbehandling og kjøreregler i sak og arkivsystemet/fagsystemet. Hvordan påvirker digitalisering saksbehandlingen? Hvilken kompetanse og hvilket ansvar har saksbehandler/leder? Forventninger til ledere og saksbehandlere. E-post i offentlig forvaltning.

kl 11.00 - 11.15

Pause

kl 11.15 - 12.30

Klarspråk – slik unngår du å skrive tungt og gammeldags. Hvilke formelle krav gjelder for offentlige tekster i dag? Hvordan kombinerer vi faglig presisjon og språklig klarhet?

kl 12.30 - 13.30

Lunsj

kl 13.30 - 16.30

Ubehagelige møter, truende oppførsel fra motpart, - gjelder det også for deg? Kommunikasjon er nøkkelen! (Innlagte pauser)

kl 16.30 - 19.30

Tid til egen benyttelse

kl 19.30 - 19.30

Middag

24.10.2018

kl 09.00 - 10.20

Forvaltningslovens krav til begrunnelse og begrunnelsens innhold når det treffes enkeltvedtak. Forvaltningsloven er grunnstenen i offentlig saksbehandling, og du som saksbehandler må være trygg på hvordan den skal praktiseres

kl 10.20 - 10.40

Pause og utsjekk

kl 10.40 - 12.00

Hvor går skillelinjene, og hvordan er samspillet, mellom taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt? Taushetsplikt er et utfordrende felt, og når etikken spiller inn i tillegg, kan det være krevende å treffe riktige og begrunnede avgjørelser. Her får du en klargjørende gjennomgang

kl 12.00 - 13.00

Lunsj

kl 13.00 - 14.00

Offentleglova trådte i kraft i 2009 og gir hjemmel for innsyn i dokumenter i offentlige virksomheter. Fungerer loven etter intensjonen og er forvaltningen åpen og gjennomsiktig? Vi skal se på enkelte utviklingstrekk og dilemmaer i praktiseringen av innsynsreglene.

kl 14.00 - 14.15

Pause

kl 14.15 - 15.00

Ny personvernlovgivning basert på forordningen fra EU - «The General Data Protection Regulation» (GDPR). Hvordan griper dette regelsettet inn i din arbeidshverdag, og hvordan kan du få en praktisk og forenklet forståelse av regelverket?

Når

23.10.2018 : kl 09.00 - 19.30
24.10.2018 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Tønsberg
Quality Hotel Klubben, Nedre Langgt. 49
3126 Tønsberg
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Advokat og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.

 

Foreleser:

Ragnar Eriksen

Rådgiver og filolog. Han har lang erfaring fra offentlig informasjonsvirksomhet, markedsføring og media. Ragnar har i mange år holdt kurs i klarspråk for en rekke kommuner, fylkeskommuner, departement og direktorat.

Deltakerne opplever kursene som underholdende og inspirerende. De setter pris på at alt er så praktisk lagt opp. Ingen høytflygende teorier - kun konkrete teknikker og knep som de kan ta i bruk straks.

Foreleser:

Owe Ødegården

Owe Ødegården er utdannet systemutvikler med lang erfaring i dokumentforvaltning og sikkerhet. Owe har vært med å lede flere prosjekter  med å innføre nye sak og arkivsystemer i flere organisasjoner med gode resultater. Owe jobber i dag i Oslo kommune Bydel Ullern. Han har også vært leder for ØRU arkivgruppe som består av 6 kommuner på Øvre Romerike. Han har holdt flere foredrag og kurs om dokumentsikkerhet, forvaltning og forståelsen av å ha et velfungerende arkiv og dokumentsenter

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!

Finansiering

Sjekk om du har tilgang til stipendordninger. Er du for eksempel medlem i Fagforbundet, har de egne stipendordninger. Andre fagforbund og arbeidsgivere kan ha stipend og støtteordninger for utdanning. En god referanse her er bestemmelsene i hovedavtalen Fagforbundet/KS eller i Hovedavtalen LO/NHO om kompetanseutvikling.