Renholdskjemi, planlegging og tidskalkulering

Renholdskjemi, planlegging og tidskalkulering

Nødvendig kunnskap for alle renholdere, enten du er renholdsleder, har fagbrev eller er underveis i utdanningsløpet

Nødvendig kunnskap for alle renholdere, enten du er renholdsleder, har fagbrev eller er underveis i utdanningsløpet

Formål

Vi ønsker å gi deg kunnskap om følgende:

 • Riktig bruk av renholdsmidler
 • Hva påvirker renholdsbehovet?
 • Hva koster eget arbeid? 

Formål

Vi ønsker å gi deg kunnskap om følgende:

 • Riktig bruk av renholdsmidler
 • Hva påvirker renholdsbehovet?
 • Hva koster eget arbeid? 

Målgruppe

Renholdere med og uten fagbrev, renholdsledere, byggdriftere

Målgruppe

Renholdere med og uten fagbrev, renholdsledere, byggdriftere

Innhold

Renholdskjemi:

 • pH-verdier
 • Velge riktig middel til oppgaven
 • Innholdet i rengjøringsmiddelet
 • Dosering
 • Miljømerking

Vurdere og planlegge renhold:

 • Medvirkning i planlegging av nybygg og ombygginger
 • Beregne areal
 • Hva påvirker renholdsbehovet?

Kalkulere renholdstid:

 • Vurdere renholdsbehov, sette frekvenser og nøkkeltall
 • Lage arbeidsplan og fordele arbeidet
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Planlegge og dokumentere periodiske oppgaver

Kurset gjennomføres digitalt med god anledning til å stille spørsmål underveis. Tidligere tilbakemeldinger fra deltakere er at de særlig setter pris på at kursholder er godt kjent med arbeidshverdagen til renholderne, og at hun har lang og allsidig praksis fra yrket. 

Innhold

Renholdskjemi:

 • pH-verdier
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 03.02.2022
Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Når:

08.02.2022 : kl 08.30 - 11.30


Varighet:

3 timer

Hvor:

Easymeeting 4310

Agenda

08.02.2022

kl 08.30 - 11.30

Når

08.02.2022 : kl 08.30 - 11.30
Varighet: 3 timer

Hvor

Easymeeting 4310

Foreleser:

Siriann A. Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser.