Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Denne gang er vi glade for å presentere den nye kurslederboken i KiD og medfølgende kursledermanual.

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Denne gang er vi glade for å presentere den nye kurslederboken i KiD og medfølgende kursledermanual.

Formål

 • Å lære av andres erfaringer
 • Å få oppdatering og ny kunnskap
 • Å bli kjent med andre kursledere
 • Å få inspirasjon og nyttige tips

Formål

 • Å lære av andres erfaringer
 • Å få oppdatering og ny kunnskap
 • Å bli kjent med andre kursledere
 • Å få inspirasjon og nyttige tips

Målgruppe

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og KiB gjennom Fagakademiet, uansett om du har holdt kurs eller ikke. Alle erfaringer er viktige å ta med seg!

Målgruppe

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og KiB gjennom Fagakademiet, uansett om du har holdt kurs eller ikke. Alle erfaringer er viktige å ta med seg!

Innhold

 • Presentasjon av den nye boken

 • Erfaringsutveksling

 • Kognitiv teori og praksis er stadig i utvikling. Vi fokuserer vi på ACT, og hvordan benytte dette i KiD/KiB -sammenheng

 • Praksis: I KiD og KiB er de pedagogiske prinsippene vi benytter (myke metoder) bærende. Vi tematiserer generalisering, og bruk av gruppen som læringsarena

 

Kurset gjennomføres med økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

Innhold

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Frister

Påmeldingsfrist: 08.10.2021
Pris 1 719,-
Pris:

1 719,-

Når:

08.11.2021 : kl 09.00 - 15.30


Varighet:

1 dag

Hvor:

Bergen

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

5018 Bergen

Agenda

08.11.2021

kl 09.00 - 11.30

Faglig program

kl 11.30 - 12.30

Lunsj

kl 12.30 - 15.30

Faglig program forts.

Når

08.11.2021 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Bergen
Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6
5018 Bergen
Kart og veibeskrivelse ›