RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Fagforbundet Kvam, i samarbeid med Fagakademiet, inviterer til temakveld

Målgruppe

Ansatte i skule, barnehage, psykisk helseteneste og tenester for psykisk utviklingshemma.

Innhold

  • 17.00 – 18.00 Aggresjon som fenomen
  • 18.15 – 19.00 Dempende strategier
  • 19.15 – 20.00 Grensesettende tiltak
  • 20.15 – 21.00 Risikovurdering

Foreleser:

Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen har arbeidet i sikkerhetspsykiatrien i nærmere tretti år – de siste årene som spesialkonsulent i Helse Bergen, med ansvar for å utvikle og gi opplæring i strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte.

Bjørn Petter har undervist og lært opp instruktører i ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland i en årrekke og er en av forfatterne bak boken «Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold». Han har videre lang fartstid som veileder og er utdannet sinnemestringsterapeut, og har erfaring med risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.

Frister

Påmeldingsfrist: 04.01.2019
Pris fra 150

Gratis for medlemmer av Fagforbundet

Agenda

14.01.2019

kl 17.00 - 21.00

Når

14.01.2019 : kl 17.00 - 21.00
Varighet: 4 timer

Hvor

Kvam
Kvam ungdomsskule, Multisalen Holmatunvegen 12
5610 Øystese