RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Fagforbundet Kvam, i samarbeid med Fagakademiet, inviterer til temakveld

Fagforbundet Kvam, i samarbeid med Fagakademiet, inviterer til temakveld

Målgruppe

Ansatte i skule, barnehage, psykisk helseteneste og tenester for psykisk utviklingshemma.

Målgruppe

Ansatte i skule, barnehage, psykisk helseteneste og tenester for psykisk utviklingshemma.

Innhold

  • 17.00 – 18.00 Aggresjon som fenomen
  • 18.15 – 19.00 Dempende strategier
  • 19.15 – 20.00 Grensesettende tiltak
  • 20.15 – 21.00 Risikovurdering

Innhold

  • 17.00 – 18.00
Les mer på https://www.fagakadamiet.no

Foreleser:

Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen leder i dag «RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» (facebook.com/resima.no), som kort fortalt er holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Han har tidligere arbeidet i sikkerhetspsykiatrien i nærmere tretti år, med ansvar for å utvikle og gi opplæring i strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte. Han har undervist i ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt på høgskolenivå, i en årrekke og er en av forfatterne bak boken «Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold» (ISBN 978-82-7674-458-3). Bjørn Petter Hanssen har lang fartstid som veileder og er utdannet sinnemestringsterapeut, og har omfattende erfaring med risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.

Frister

Påmeldingsfrist: 04.01.2019
Pris fra 150,-
Pris: fra

150,-

Når:

14.01.2019 : kl 17.00 - 21.00


Varighet:

4 timer

Hvor:

Kvam

Kvam ungdomsskule, Multisalen Holmatunvegen 12

5610 Øystese

Gratis for medlemmer av Fagforbundet

Gratis for medlemmer av Fagforbundet

Agenda

14.01.2019

kl 17.00 - 21.00

Når

14.01.2019 : kl 17.00 - 21.00
Varighet: 4 timer

Hvor

Kvam
Kvam ungdomsskule, Multisalen Holmatunvegen 12
5610 Øystese