Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Kurset gir oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP.

Med pensjonsreformen ble det flere valgmuligheter, men også flere pensjonsfeller. Enten du vil jobbe lenge, trappe ned eller slutte tidlig vil du ha meget godt utbytte av dette kurset. Vi har over 20 års erfaring med slike kurs og ser at tilbudet med Engelstad i plenum og påfølgende individuelle konsultasjoner blir mer og mer nødvendig for offentlig ansatte som nærmer seg en mulig pensjonering/ nedtrapping på deltid.

Du får gjennomgått både gamle og nye regler av nøytral pensjonsrådgiver og dersom du ønsker det kan du få individuell konsultasjon som gir deg svar på hvilken pensjon som venter DEG!

 

 

Kurset gir oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP.

Med pensjonsreformen ble det flere valgmuligheter, men også flere pensjonsfeller. Enten du vil jobbe lenge, trappe ned eller slutte tidlig vil du ha meget godt utbytte av dette kurset. Vi har over 20 års erfaring med slike kurs og ser at tilbudet med Engelstad i plenum og påfølgende individuelle konsultasjoner blir mer og mer nødvendig for offentlig ansatte som nærmer seg en mulig pensjonering/ nedtrapping på deltid.

Du får gjennomgått både gamle og nye regler av nøytral pensjonsrådgiver og dersom du ønsker det kan du få individuell konsultasjon som gir deg svar på hvilken pensjon som venter DEG!

 

 

Formål

 • Kunnskap om pensjonsreformen med endringer i tjenestepensjon og AFP for offentlig sektor. Hva er gjort og hva er på gang?
 • Forståelse og kunnskap om regler og retter som knytter seg til pensjonsalderen.
 • Informasjon om hva som bør gjøres for de som ønsker å være yrkesaktive så lenge som mulig. Praktiske tiltak du bør ta når du starter planlegging av din ”3. karriere”.

Formål

 • Kunnskap om pensjonsreformen med endringer i tjenestepensjon og AFP for offentlig sektor. Hva er gjort og hva er på gang?
 • Forståelse og kunnskap om regler og retter som knytter seg til pensjonsalderen.
 • Informasjon om hva som bør gjøres for de som ønsker å være yrkesaktive så lenge som mulig. Praktiske tiltak du bør ta når du starter planlegging av din ”3. karriere”.

Målgruppe

Personer i alderen 60 år og oppover som er ansatt i stat, kommune, fylkeskommune og andre offentlig eide virksomheter.

Kurset er også meget nyttig for personer som kan gå ut av arbeid før fylte 60 pga uføretrygd/ førtidspensjonering, særaldersgrense m.v.

Alle interesserte er velkommen på kurset, men de som er f. i 1963 eller senere får ikke individuelle konsultasjoner med Engelstad

Målgruppe

Personer i alderen 60 år og oppover som er ansatt i stat, kommune, fylkeskommune og andre offentlig eide virksomheter.

Kurset er også meget nyttig for personer som kan gå ut av arbeid før fylte 60 pga uføretrygd/ førtidspensjonering, særaldersgrense m.v.

Alle interesserte er velkommen på kurset, men de som er f. i 1963 eller senere får ikke individuelle konsultasjoner med Engelstad

Program

 • 09.00 – 09:10 Registrering - åpning v/ Sigurd Inge Vardøy, Fagakademiet

 • 09.10 – 11.45 Pensjonsordningene i det offentlige v/ pensjonsrådgiver Engelstad
                           Folketrygd, pensjonar fra SPK, KLP og andre. Samordning og skatt.
                           Nedtrapping på deltid med AFP. Kombinasjon arbeidsinntekt og pensjon

 • 11.45 – 12.30 Lunsj

 • 12.30 – 15.00 Pensjonsordningene og pensjonsreformen.
                           Endringer som påvirker din pensjon og litt om planlegging
                           Hva bør du gjøre?

 • 14.55 – 15.00 Oppsummering og avslutning

 • 15.00 –        Individuelle konsultasjoner med pensjonsrådgiver Engelstad og Geir Arve Vikne fra KLP.

   

  NB! Husk å laste ned pensjonsberegninger fra NAV og oversikter over medlemstid, deltidsprosenter  mv fra SPK/ KLP/ andre pensjonskasser - se "huskelisten" under

  Individuelle konsultasjoner

  Individuelle konsultasjoner med pensjonsrådgivere er svært etterspurt og vi har satt av tid til dette etter plenum. Du vil da få råd med basis i den pensjonsordningen du er medlem av. Medlemmer i Klp blir satt opp med Geir Arve Vikne og må bestille ekstra om de ønsker konsultasjon med Engelstad.

  På konsultasjonene med Engelstad kan deltagerne få regnet ut hvordan de kommer ut økonomisk brutto og netto etter skatt ved ulike valg. KLP beregner ikke skatt, men gir deg brutto pensjon og gode ca-summer på hva du får utbetalt netto.

  Mer om konsultasjonene
  Du må be om individuell konsultasjon og du får den bekreftet sammen med bekreftlse av plass på kurset.
  Konsultasjoner med Klp/Bkp er lagt inn i kursprisen, mens konsultasjoner med Engelstad koster kr 1350,- ekstra for 30 minutt.

  OBS! Engelstad vil ikke beregne pensjonen for offentlig ansatte født fra og med 1963, pga ufullstendige regler.

  Individuelle konsultasjoner med pensjonsrådgiver Engelstad går fra kl 15:00 til ca kl 20:00. Individuelle konsultasjoner med KLP kan avtales fra kl 12:30.

  Tidspunkt blir avtalt med hver enkelt i forkant av kurset.


  Praktiske opplysninger:
  Dersom du ønsker konsultasjon med rådgiver må du logge deg inn på nav.no og klikke deg fram til Pensjonskalkulator. Ta med deg ”serviceberegning” for både alderspensjon og AFP fra ditt NAV trygdekontor. Du får den tilsendt eller kan ta den ut fra nettet om du har kodene fra ”altinn” (se ellers huskelisten på neste side)


  Til konsultasjonene med Engelstad bør man ha med:
  2 ulike pensjonsberegninger fra NAV:

  • "AFP offentlig sektor etterfulgt av alderspensjon" (Dokument med alle dine pensjonspoeng fra 1967).
  • "Alderspensjon fra folketrygden" (velg uttaksalder - En på 62 og en på 67?).
  • Oversikt fra tjenestepensjonsordningen til KLP, SPK eller kommunen sitt forsikringsselskap som viser summert medlemstid og gjennomsnittlig deltid.
  • Fersk lønnslipp (ikke juni eller desember)
  • Skatteoppgjør og utskrift av grunnlag for skatt 2017 NB! 2 dokumenter (2018 når den kommer).
  • Eventuelt brev fra forsikringsselskap i forbindelse med fripoliser og egenbetalte pensjoner.
  • Dersom du har en delvis AFP, delvis uførepensjon eller etterlatt-pensjon, må du ta med alle papirene du har fått i forbindelse med denne pensjonen. (Folketrygden, KLP/ SPK).


  OBS!
  Du må selv inn på nav.no eller ringe 5555 3334 for hjelp. Husk du er nødt til å ha med oversiktsberegningen fra NAV, selv om du har full tid (30/30) i pensjonskassen.

  Bruk kodene fra "Altinn" eller kontakt ditt lokale NAV og tjenestepensjonsleverandør i god tid for å fremskaffe etterspurd dokumentasjon.

  Avklaringer med arbeidsgiver:

  • får du fri med lønn og/ eller dekning av kursutgiftene?
  • får du dekket reiseutgiftene?
  • hva gjør vi med evt. faktura for ektefelle/ samboer
  • hva blir evt. din egenandel?

    Frister

    Påmeldingsfrist: 24.09.2021
    Pris fra 3 700,-
    Pris: fra

    3 700,-

    Når:

    19.10.2021 : kl 09.00 - 15.00


    Varighet:

    6 timer

    Hvor:

    Bergen

    Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

    5018 Bergen

    Prisen inkluder siste utgave av pensjonshåndboka (verdi 450), kursmateriell, forelesning og ev. individuell konsultasjon med KLP. 

    30 minutters individuell konsultasjon med Engelstad koster kr 1450,-.

    Tilreisende kan få overnatting på kurshotellet til våre rimelige avtalepriser.

    Prisen inkluder siste utgave av pensjonshåndboka (verdi 450), kursmateriell, forelesning og ev. individuell konsultasjon med KLP. 

    30 minutters individuell konsultasjon med Engelstad koster kr 1450,-.

    Tilreisende kan få overnatting på kurshotellet til våre rimelige avtalepriser.

    Agenda

    19.10.2021

    kl 09.00 - 15.00

    Når

    19.10.2021 : kl 09.00 - 15.00
    Varighet: 6 timer

    Hvor

    Bergen
    Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6
    5018 Bergen
    Kart og veibeskrivelse ›

    Foreleser:

    Harald Engelstad

    Engelstad er utdannet sosiolog. Han var alders-forsker ved Norsk gerontologisk institutt (i dag NOVA), og deretter leder for Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen (i dag Senter for Seniorpolitikk). I 1988 etablerte Harald Engelstad egen virksomhet som i dag heter "Seniorkurs Harald Engelstad" . Han er utgiver av Pensjonsboka og fast skribent i bladet Vi over 60”. Han er også kjent fra aviser/ fagblad, radio og TV når pensjon blir diskutert. Engelstad har holdt kurs og orienteringer om pensjoner for offentlig ansatte i 30 år. Han har også regnet ut pensjonen for over 20.000 offentlig ansatte i løpet av disse årene.