Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal  fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol  for alle som arbeider innen ambulanse og AMK. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet og Den norske jordmorforening (som er medarrangør for første gang) nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre.

Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. 

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal  fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol  for alle som arbeider innen ambulanse og AMK. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet og Den norske jordmorforening (som er medarrangør for første gang) nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre.

Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. 

Innhold

Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer:

  • Fremtidens akutt- og fødetilbud ved lokalsykehus?
  • Etikk og kommunikasjon
  • STOPP - Stressmestring i akutte situasjoner
  • Sepsis
  • Ambulansepersonellets møte med den psykisk syke pasienten
  • MONA behandling i henhold til prosedyre
  • Bruken av norsk indeks for medisinsk nødhjelp

I tillegg får konferansen besøk av Ivar Haugstad som holder avslutningsforedraget "Nysmurte hengsler i fellesskapet"

Vi tilrettelegger for at det også kommer utstillere til årets konferanse.

Se Agenda i høyre kolonne for detaljert program.

Innhold

Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer:

  • Fremtidens akutt- og fødetilbud ved lokalsykehus?
Les mer på https://www.fagakadamiet.no

Målgruppe

Alle som arbeider innen ambulanse og AMK

Målgruppe

Alle som arbeider innen ambulanse og AMK

Konferanseavgift

Medlemmer av Fagforbundet:
Kr 4.500,- for full pensjon med 2 overnattinger (mandag 05. - onsdag 07. mars)

Ikke-medlemmer:
Kr 5.500 for full pensjon med 2 overnattinger (mandag 05. - onsdag 07. mars)

De som ønsker ekstra overnatting fra til 04.-05. mars må selv kontakte hotellet, pris er kr 900,-.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundets stipendordning.

Påmelding

Innen 15.01.18
Husk å krysse av for hvilket deltakeralternativ du ønsker og evt behov for transport fra Gol stasjon til hotellet om formiddagen 05.mars (NB! NSB kan endre togtidene for 2018).

Det settes også opp gratis buss fra Gardermoen 05.mars kl 09.45 og fra Storefjell 07. mars kl 13.30 (Bussen bruker ca. 3 timer). Kryss også evt av for dette ved påmelding.Henvendelser vedr. spørsmål om
konferansen til:
Odd Mandal tlf 416 77 510
Ole Oddvar Bruem tlf 917 53 531
Roger Frostad tlf 417 84 300
Eller via e-post: ost@fagakademiet.no

 

Se invitasjonsbrosjyre her<

 

Frister

Påmeldingsfrist: 01.02.2018
Pris fra 4 500,-
Pris: fra

4 500,-

Når:

05.03.2018 : kl 12.00 - 19.30


06.03.2018 : kl 09.00 - 19.30


07.03.2018 : kl 09.00 - 13.30


Varighet:

3 dager

Hvor:

Gol

Storefjell Resort Hotel

3550 Gol i Hallingdal

Agenda

05.03.2018

kl 12.00 - 13.00

Registrering

kl 13.00 - 14.00

Lunsj

kl 14.00 - 14.15

Åpning og velkommen

kl 14.15 - 14.30

Kulturopptreden

kl 14.30 - 16.00

Fremtidens akutt- og fødetilbud ved lokalsykehus? v/Tuva Moflag, stortingsrepresentant og sykehuspolitiske talsperson, Arbeiderpartiet

kl 16.00 - 16.30

Kaffepause og samsnakk

kl 16.30 - 18.00

Etikk og kommunikasjon hos helsepersonell v/Johan Peter Øren, Øren Kompetanseutvikling

kl 18.00 - 19.30

Tid til egen benyttelse

kl 19.30 - 19.30

Middag

06.03.2018

kl 09.00 - 10.30

STOPP - Stressmestring i akutte situasjoner v/ Per Erik Kemlen, overlege i anestesi, Sørlandet sykehus HF, Arendal

kl 10.30 - 10.45

Pause

kl 10.45 - 12.00

Ambulansepersonellets møte med den psykisk syke pasienten v/Arjen van Dijk og Kjetil Myking Andersen, begge psykiatriske sykepleiere, Psykiatrisk Ambulanse, Bergen

kl 12.00 - 12.15

Pause

kl 12.15 - 13.00

Er vi flinke nok med MONA behandling i henhold til prosedyre? v/Tage Eriksen, sykepleier og ambulansearbeider, Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset HF

kl 13.00 - 14.30

Lunsj

kl 14.30 - 15.30

Bruken av norsk indeks for medisinsk nødhjelp v/Eirin Ellensen, lege, PhD, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

kl 15.30 - 16.00

Kaffepause og samsnakk

kl 16.00 - 17.00

Ambulansearbeiderfaget - vinn eller forsvinn? v/Tonje Thorbjørnsen, rådgiver, Fagforbundet SHS

kl 17.00 - 19.30

Tid til egen benyttelse

kl 19.30 - 19.30

Festmiddag i eget lokale med underholdning

07.03.2018

kl 09.00 - 10.30

Tema og innleder kommer senere

kl 10.30 - 11.00

Pause og utsjekk

kl 11.00 - 12.30

Nysmurte hengsler i fellesskapet Avslutningsforedrag v/Ivar Haugstad, sosialantropolog

kl 12.30 - 13.30

Lunsj og avreise

Når

05.03.2018 : kl 12.00 - 19.30
06.03.2018 : kl 09.00 - 19.30
07.03.2018 : kl 09.00 - 13.30
Varighet: 3 dager

Hvor

Gol
Storefjell Resort Hotel
3550 Gol i Hallingdal
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Tuva Moflag

Tuva Moflag er stortingsrepresentant, medlem av helse- og omsorgskomiteen og sykehuspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun er tidligere ordfører i Ski kommune. Tuva Moflag er utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra næringsliv, organisasjonsliv og media. Hun er opptatt av oppvekst og god helse gjennom hele livet.

Foreleser:

Ivar Haugstad

Ivar Haugstad er sosialantropolog og foredragsholder. Han holder inspirerende foredrag om arbeidsglede, samarbeid og individets rolle i fellesskapet. Et foredrag med ham gir alltid nye perspektiv på det å være en del av et fellesskap. Slik sørger han for at tilhørere får mulighet til å reflektere over egen rolle i fellesskapet, og videre viktigheten av et godt fellesskap. Han har veldig praksisnære råd og tips til hvordan tilhørere kan skape et fellesskap der folk virker på sitt beste.

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering. Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Han foreleser innen følgende områder: Etikk, Verdier, Arbeidsmoral, Taushetsplikt, Hvordan få det enda bedre på jobb, Folkeskikk og uskikk på jobben, HMS grunnkurs, HMS for ledere, HMS for tillitsvalgte og verneombud, Kurs for AMU-medlemmer, HMS-kurs for Den norske kirke, Relasjonsledelse, Endringsledelse, Helsefremmende ledelse, Kommunikasjon og Metoder for konflikthåndtering.

Foreleser:

Per Erik Kemlen

Per Erik Kemlen er overlege i anestesi  ved Sørlandet sykehus HF i Arendal. Han er utdannet ved Universitetet i Uppsala og med lederutdanning fra det svenske forsvaret. Han er en etterspurt  og inspirerende foredragsholder, som med energi og humor formidler sitt budskap. Han tilbyr blant  annet foredrag om stressledelse og presentasjonsteknikk med gjennomslagskraft. Tilhørere får nye kunnskaper om mindfulness, stress og stresshåndtering

Foreleser:

Arjen van Dijk

Arjen van Dijk, psykiatrisk sykepleier. Han har siden 2005 jobbet på den da nylig opprettede Psykiatriske Ambulansen i Bergen. Han er aktiv som ESPA (Egen Sikkerhet og Prehospital Aggresjonsforståelse) instruktør, en veilednings- og kursmodell som hjelper helsearbeidere i håndtering av vanskelig atferd i møte med mentalt ustabile pasienter. 

Foreleser:

Kjetil Myking Andersen

Kjetil Myking Andersen ble utdannet sykepleier ved Betanien 2011. Han har videreutdanning innen tverrfaglig psykisk helsearbeid ved HSH 2014. Han har jobbet på Sandviken sjukehus siden 2007, og begynte på Psykiatriske Ambulansen i 2010.

Foreleser:

Tage Eriksen

Tage Eriksen er utdannet sykepleier og ambulansearbeider, og arbeider i
ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset HF i Område 2, Salten Midt. Han
har gjort det i 17 år, og han anser seg som heldig ved å få arbeide i verdens beste
profesjon. I løpet av disse årene har han arbeidet både som operativt personell
(fortsatt), administrativt personell og som instruktør (fortsatt).

Foreleser:

Eirin Ellensen

Eirin Ellensen er utdannet  lege ved Universitet i Bergen. Hun disputerte i august 2017 med avhandlingen "Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Bruk og presisjon", et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen norsk luftambulanse og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Hun jobber nå som lege i spesialisering ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus.

Foreleser:

Tonje Thorbjørnsen

Tonje Thorbjørnsen er rådgiver i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet. Hun er leder i Faglig råd for helse- og oppvekstfag. Hun var tidligere prosjektleder i Kompetanseløftet 2015 i Helsedirektoratet med bl.a. ansvar for utredning av bachelorutdanning i paramedic. Hun er utdannet sosiolog.