Når matinntaket blir for lite

Når matinntaket blir for lite

Det er mange faktorer som kan påvirke matlyst og matinntak. God ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, og så igangsetting av målrettede ernæringstiltak.

Hvem er underernært eller i risiko for underernæring? Hvilke kosttiltak kan gjøres? Vi går sammen kosttrappens 5 første trinn. Få mer kunnskap, råd og inspirasjon til hvordan du kan gjennomføre tiltak for å øke næringsinntaket til pasient/bruker.

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs med toveis kommunikasjon med kursholder. Det vil være god anledning til å stille spørsmål underveis.

Det er mange faktorer som kan påvirke matlyst og matinntak. God ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, og så igangsetting av målrettede ernæringstiltak.

Hvem er underernært eller i risiko for underernæring? Hvilke kosttiltak kan gjøres? Vi går sammen kosttrappens 5 første trinn. Få mer kunnskap, råd og inspirasjon til hvordan du kan gjennomføre tiltak for å øke næringsinntaket til pasient/bruker.

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs med toveis kommunikasjon med kursholder. Det vil være god anledning til å stille spørsmål underveis.

Formål

Bli bedre i god ernæringspraksis, sette i gang målrettede tiltak for å forebygge og redusere underernæring hos eldre eller andre sårbare grupper. 

Formål

Bli bedre i god ernæringspraksis, sette i gang målrettede tiltak for å forebygge og redusere underernæring hos eldre eller andre sårbare grupper. 

Målgruppe

Ansatte som jobber med hjemmeboende eldre, på sykehjem, eller andre sårbare grupper som har tjenester fra rus og psykiatri eller tjenester for utviklingshemmede.

Målgruppe

Ansatte som jobber med hjemmeboende eldre, på sykehjem, eller andre sårbare grupper som har tjenester fra rus og psykiatri eller tjenester for utviklingshemmede.

Innhold

 • Ernæring for sårbare grupper
 • Vurdere ernæringsbehov, hvordan er inntaket i forhold til behov
 • Kosttrappen
  • Underliggende faktorer
  • Miljøhensyn - spiseplassen
  • Mattilbudet (standardkoster, konsistenstilpasset kost)
  • Berikning og mellommåltider
  • Næringsdrikker

Du vil i god tid før kurset få tilsendt på e-post all nødvendig informasjon om pålogging og teknisk løsning. Du vil også få tilsendt en pdf-fil med foreleserens presentasjon, slik at du kan følge den både direkte, men også ha som et verktøy til senere bruk.

 

Innhold

 • Ernæring for sårbare grupper

Du vil i god tid før kurset få tilsendt på e-post all nødvendig informasjon om pålogging og teknisk løsning. Du vil også få tilsendt en pdf-fil med foreleserens presentasjon, slik at du kan følge den både direkte, men også ha som et verktøy til senere bruk.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 24.11.2021
Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Når:

01.12.2021 : kl 12.00 - 15.00


Varighet:

3 timer

Hvor:

Easymeeting 4310

Agenda

01.12.2021

kl 12.00 - 15.00

Når

01.12.2021 : kl 12.00 - 15.00
Varighet: 3 timer

Hvor

Easymeeting 4310

Foreleser:

Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog med mastergrad innen overvekt, kosthold og vektreduksjon.
Lessner driver egen praksis, Ernæringsteamet i Oslo, og tilbyr veiledning og behandling innenfor kosthold og ernæring, i samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.
Hanne Lessner har flere års erfaring som leder av vektreduksjonsgrupper ved seksjon for preventiv kardiologi, klinikk for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus HF. Lessner har tidligere vært ansvarlig for kosthold og ernæring ved Idrettens Helsesenters behandlingstilbud for helseskadelig overvekt. De siste årene har hun vært tilknyttet Akershus Universitetssykehus avdeling voksenhabilitering og BUP, Olympiatoppen og Villa Sult.
Hanne er en sprudlende og humørfylt foreleser som alltid begeistrer deltakerne!