Møte mellom mennesker med musikk og drama som verktøy, VBU801 - 15 studiepoeng

Møte mellom mennesker med musikk og drama som verktøy, VBU801 - 15 studiepoeng

Dette er studiet for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og aktivitør.  

Det siste årene er det utviklet mye godt samarbeid mellom oppvekst- og omsorgssektorene i mange kommuner. Gjennom dette studiet vil studentene fra begge fagfeltene få felles verktøy i arbeidet med å bruke musikk og drama på tvers av sektorgrensene. Din arbeidsgiver vil også kunne involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter.

Emnet er opprinnelig modul 4 i videreutdanningsprogrammet for barne- og ungdomsarbeidere (VIBU). Denne modulen er nå spesielt utviklet for også å invitere helsefagarbeidere og aktivitører til å delta.

Formål: Faglig kompetanseheving for barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører.

Målgruppe: Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Påmelding/søke studieplass

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet AOF og Høgskulen på Vestlandet.

For å delta må du både melde deg på hos Fagakademiet AOF og søke studieplass hos høgskulen på Vestlandet

Dette er studiet for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og aktivitør.  

Det siste årene er det utviklet mye godt samarbeid mellom oppvekst- og omsorgssektorene i mange kommuner. Gjennom dette studiet vil studentene fra begge fagfeltene få felles verktøy i arbeidet med å bruke musikk og drama på tvers av sektorgrensene. Din arbeidsgiver vil også kunne involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter.

Emnet er opprinnelig modul 4 i videreutdanningsprogrammet for barne- og ungdomsarbeidere (VIBU). Denne modulen er nå spesielt utviklet for også å invitere helsefagarbeidere og aktivitører til å delta.

Formål: Faglig kompetanseheving for barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører.

Målgruppe: Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Påmelding/søke studieplass

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet AOF og Høgskulen på Vestlandet.

For å delta må du både melde deg på hos Fagakademiet AOF og søke studieplass hos høgskulen på Vestlandet

Innhold

I dette emnet får du lære grunnleggende ferdigheter i å bruke musikk og drama som verktøy for samvær mellom mennesker, på tvers av ulikheter. Du blir tryggere på deg selv, og får øve deg i å se, og å hente ut, ressursene hos menneskene du arbeider med. Din egen arbeidsplass blir øvingsarena for arbeidsmåtene vi gjennomgår på samlingene. Erfaringsdeling innad i studentgruppen blir en viktig måte å lære på.

Du trenger ingen forkunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Vi legger vekt på at du skal oppleve mestring på det nivået vi til enhver tid arbeider på. Du skal opparbeide deg trygghet i å bruke verktøyene sammen med andre, både i studiesituasjonen og i egen praksis.

Med dette emnet kan din arbeidsgiver involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter, på egen arbeidsplass, i samarbeid med andre bedrifter og i tverrsektorielt samarbeid

Du finner mer informasjon i emneplanen

Dersom du er barne- og ungdomsarbeider, kan du lese mer om hele videreutdanningsprogrammet VIBU her.

 

Undervisningsmåter

Praktisk arbeid med musikk og drama, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper og framlegg og utprøving. 

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar  utgangspunkt i egen praksis og gir med det rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Praktisk eksamen i grupper på to-tre studenter på siste samling

Samlinger og eksamen

Det blir fire ordinære samlinger på Campus i Bergen.

Studiet kan bli kjørt digitalt hvis smittesituasjon gjør at vi ikke kan ha fysiske samlinger, eventuelt kan det bli noen digitale og noen fysiske samlinger.

Kontaktperson i Fagakademiet AOF:
Synnøv Karlsen
Tlf. 9777 82 857
Epost: synnov.karlsen@aof.no

Kontaktperson ved HVL
Anne Kristine Wallace
Tlf 555 85 793
Epost: anne.kristin.wallace.turoy@hvl.no

Opptakskontoret ved HVL
Tlf. 555 85 850
Epost: opptak@hvl.no

Innhold

I dette emnet får du lære grunnleggende ferdigheter i å bruke musikk og drama som verktøy for samvær mellom mennesker, på tvers av ulikheter. Du blir tryggere på deg selv, og får øve deg i å se, og å hente ut, ressursene hos menneskene du arbeider med. Din egen arbeidsplass blir øvingsarena for arbeidsmåtene vi gjennomgår på samlingene. Erfaringsdeling innad i studentgruppen blir en viktig måte å lære på.

Du trenger ingen forkunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Vi legger vekt på at du skal oppleve mestring på det nivået vi til enhver tid arbeider på. Du skal opparbeide deg trygghet i å bruke verktøyene sammen med andre, både i studiesituasjonen og i egen praksis.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 15.04.2021
Pris 14 900,-
Pris:

14 900,-

Når:

27.08.2021 : kl 15.00 - 19.00


28.08.2021 : kl 09.00 - 15.00


24.09.2021 : kl 15.00 - 19.00


25.09.2021 : kl 09.00 - 15.00


22.10.2021 : kl 15.00 - 19.00


23.10.2021 : kl 09.00 - 15.00


19.11.2021 : kl 15.00 - 19.00


20.11.2021 : kl 09.00 - 15.00


10.12.2021 : kl 15.00 - 19.00


11.12.2021 : kl 09.00 - 15.00


Varighet:

8 dager

Hvor:

Bergen

Høgskulen på Vestlandet Campus Bergen Innlandsveien 28

5063 Bergen

Prise er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

Litteratur kommer i tillegg, ca kr 2000,-. Dette må ordnes av den enkelte og litteraturliste finnes i studieplanen.

Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

Støtteordninger

Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening

Informasjon om Fagforbundets stipendordning

Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

Prise er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

Litteratur kommer i tillegg, ca kr 2000,-. Dette må ordnes av den enkelte og litteraturliste finnes i studieplanen.

Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

Støtteordninger

Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening

Informasjon om Fagforbundets stipendordning

Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

Agenda

27.08.2021

kl 15.00 - 19.00

28.08.2021

kl 09.00 - 15.00

24.09.2021

kl 15.00 - 19.00

25.09.2021

kl 09.00 - 15.00

22.10.2021

kl 15.00 - 19.00

23.10.2021

kl 09.00 - 15.00

19.11.2021

kl 15.00 - 19.00

20.11.2021

kl 09.00 - 15.00

10.12.2021

kl 15.00 - 19.00

Eksamenssamling

11.12.2021

kl 09.00 - 15.00

Eksamenssamling

Hvor

Bergen
Høgskulen på Vestlandet Campus Bergen Innlandsveien 28
5063 Bergen