Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Modul 6: Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. På landsbasis har det vært over 30 moduler/emner til i 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.

 

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Innhold modul 6

Kultur for innovasjon

 • Hva er kreativitet?
 • Hva er innovasjon?
 • Ledelse av nytenkende prosesser
 • Nettverk og praksisfellesskap
 • Struktur for innovasjon

Målformulering / mål og delmål

 • Prosjektstyring og -ledelse
 • Matriseorganisering
 • Ansvarskart og milepælsplaner
 • Forholdet mellom prosjekt og drift
 • Økonomistyring
 • Brukermedvirkning og etikk

Brukerens medvirkning i innovasjon

 • Lov om offentlige anskaffelser
 • E-samhandling
 • Kjernejournal – helsepersonell og bruker på samme arena
 • Etikk Velferdsteknologi/omsorgsteknologi
 • Velferdsteknologi – hva og hvorfor?
 • Hvordan velferdsteknologi kan forme arbeidspraksis og relasjoner
 • Samarbeid/forankring
 • Helsefremmende perspektiv
 • Økonomi

Undervisningsformer og organisering

Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

Organisering og arbeidsformer:
Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Den må være godkjent før man kan ta eksamen.

Samlinger
2 samlinger à 2 dager. 

Eksamen
Hjemmeeksamen i gruppe med 3-5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.

Søknad om tilskudd av midler
Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

Frister

Påmeldingsfrist: 05.04.2019
Pris 14 765

Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

Agenda

07.05.2019

kl 10.00 - 16.00

08.05.2019

kl 09.00 - 15.30

12.06.2019

kl 10.00 - 16.00

13.06.2019

kl 09.00 - 15.30

Når

07.05.2019 : kl 10.00 - 16.00
08.05.2019 : kl 09.00 - 15.30
12.06.2019 : kl 10.00 - 16.00
13.06.2019 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 4 dager

Hvor

Tromsø
Radisson Blu Hotel, Tromsø, Sjøgata 7
9008 Tromsø
Kart og veibeskrivelse ›