Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. På landsbasis har det vært over 30 moduler/emner til i 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.

 

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. På landsbasis har det vært over 30 moduler/emner til i 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.

 

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Innhold modul 1

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter.

Relasjonell ledelse

 • Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
 • Utvikling av eget lederutviklingsprogram
 • Veiledning
 • Bruk av basisgrupper

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere

 • Distribuert ledelse
 • Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
 • Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
 • Myndiggjøring i praksis

Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Hierarkisk versus selvledelse på operativt nivå
 • Ledelse mellom makt og tillit
 • Identitetsbygging versus nettverksdeltakelse

 

    Foreleser:

    Solveig Evenstad

    Solveig Beyza Evenstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Hun har undervist i ulike emner på master-  og bachelor-nivå innen kommunikasjon, ledelse, organisasjon og personalledelse, og har doktorgrad innen organisasjonskommunikasjon fra Universitè Côte d’Azur, med vekt på arbeidsmiljø, leder-medarbeider kommunikasjon og digital ledelse. Solveig har bachelorgrad i Ledelse (Istanbul) og Informatikk (Oslo), samt master i relasjonsledelse med coaching som spesialisering (Trondheim) – og har lang fartstid som leder og konsulent i privat og offentlig sektor.

    Undervisningsformer og organisering

    Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

    Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene er det obligatorisk å levere en individuell skisse med egne refleksjoner med begrunnelse over mulige handlingsalternativer i en relevant arbeidssituasjon. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

    Samlinger
    2 samlinger à 2 dager. .

    Eksamen
    Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med individuell levering der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

    Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul. Dette krever innlevert og godkjent obligatorisk oppgave mellom samlingene.

     

    Litteratur

    • Berg, Morten, E. (2013) Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes
    • Martinsen, Ø.L. (2015) Perspektiver på ledelse.
    • Skivik, H.M. (2004) Relasjonell ledelse. Å lære lederskap i praksis

    Artikler:

    • Pettersen, K.S (2010)Ledelse og lederutdanning i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Resultater fra kartleggingsstudie for KS

    Støttelitteratur:

    • Kaufmann, A. og Kaufmann G. (2009) Ledelse i teori og praksis – og - Innflytelse, påvirkning og makt
    • Skaug, G.M. (2011) Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker

    Annet;

    Studiepoeng:
    Studiet er godkjent som årsenhet med 60 studiepoeng. Vi tilbyr også modul 9 og 10 i etterkant, og med de til sammen ti modulene i studiet har du mulighet for i alt 90 studiepoeng (modul 9 og 10 gir 15 studiepoeng hver, de øvrige gir 7,5). Det vil da gi grunnlag for godkjent fordypning i en bachelor. Undervisningen tar utgangspunkt i de temaer som opptar deltakerne i deres hverdag og bidrar til å gi redskaper og løsninger på aktuelle utfordringer.

    Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

       Frister

       Påmeldingsfrist: 16.08.2019
       Pris 14 825,-
       Pris:

       14 825,-

       Når:

       17.09.2019 : kl 10.00 - 16.00


       18.09.2019 : kl 09.00 - 15.30


       31.10.2019 : kl 10.00 - 16.00


       01.11.2019 : kl 09.00 - 15.30


       Varighet:

       4 dager

       Hvor:

       Tromsø

       Scandic Grand Hotel Tromsø, Storgata 44

       9008 Tromsø

       Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

       Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

       Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

       Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

       Søknad om tilskudd av midler
       Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

       Søknad om tilskudd av midler
       Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

       Agenda

       17.09.2019

       kl 10.00 - 16.00

       18.09.2019

       kl 09.00 - 15.30

       31.10.2019

       kl 10.00 - 16.00

       01.11.2019

       kl 09.00 - 15.30

       Hvor

       Tromsø
       Scandic Grand Hotel Tromsø, Storgata 44
       9008 Tromsø
       Kart og veibeskrivelse ›