Kursstige bad: Renhold

Kursstige bad: Renhold

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige bygg. Derfor vil en generell og helhetlig kunnskap om renhold være av stor betydning. Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme/ bad- og idrettsanlegg. Videre vil kurset belyse renholderens rolle i et HMS perspektiv, noe som gir økt kunnskap for å sikre en bedre og tryggere hverdag.

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige bygg. Derfor vil en generell og helhetlig kunnskap om renhold være av stor betydning. Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme/ bad- og idrettsanlegg. Videre vil kurset belyse renholderens rolle i et HMS perspektiv, noe som gir økt kunnskap for å sikre en bedre og tryggere hverdag.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på renhold i anleggene, gi økt kunnskap om renhold og utviklingen i faget og å gi muligheter for mer innflytelse på arbeidsplassen. I tillegg å gi økt motivasjon i framtidig arbeid.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på renhold i anleggene, gi økt kunnskap om renhold og utviklingen i faget og å gi muligheter for mer innflytelse på arbeidsplassen. I tillegg å gi økt motivasjon i framtidig arbeid.

Innhold

Kurset er ett av en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.

Det går over to dager, med forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutvekslinger

Dagene vil inneholde følgende temaer:

  • Renhold – definisjoner, prinsipper og systemer
  • Samfunnsbehov
  • Kunnskapsbehov
  • Renholdsutstyr – manuelle og maskinelle metoder
  • Lovverk og Norsk Standard
  • Renholdsplanlegging og renholdsøkonomi
  • Gruppearbeid

Kursdagene legges opp med god veksling mellom forelesninger og gruppearbeid. Det vil også bli godt rom for erfaringsutveksling og diskusjoner. Gjennom begge dagene vil det bli god anledning til å stille spørsmål

 

 

 

 

Innhold

Kurset er ett av en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.

Det går over to dager, med forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutvekslinger

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

Frister

Påmeldingsfrist: 04.10.2019
Pris fra 5 850,-
Pris: fra

5 850,-

Når:

05.11.2019 : kl 10.00 - 17.00


06.11.2019 : kl 09.00 - 15.00


Varighet:

2 dager

Hvor:

Gjøvik

Fagforbundet Studievegen 2

2815 Gjøvik

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Agenda

05.11.2019

kl 10.00 - 17.00

06.11.2019

kl 09.00 - 15.00

Når

05.11.2019 : kl 10.00 - 17.00
06.11.2019 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Gjøvik
Fagforbundet Studievegen 2
2815 Gjøvik

Foreleser:

Tore Sundby

Sundby startet på Norges idrettshøgskole i 1987. Der jobbet han frem til 2006, og hadde så en pause fram til 2012, hvor han jobbet i et bassengfirma. Gikk så tilbake til Norges idrettshøgskole. I alle disse årene har han holdt på med bad og renhold, og fått god kunnskap innen faget. I dag jobber Sundby som seksjonsleder innen bad og renhold, og har ansvar for 24 personer.