Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg.

Prinsipp og grunnlag for ventilasjon, ombyggingen av ventilasjonsanlegg og vedlikehold av dette, inkludert SD-anlegg, mollierdiagrammet, om hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften. Luftens påvirkning på bygningen og konstruksjoner, energiøkonomi og ENØK-tiltak. Relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parameter.

Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg.

Prinsipp og grunnlag for ventilasjon, ombyggingen av ventilasjonsanlegg og vedlikehold av dette, inkludert SD-anlegg, mollierdiagrammet, om hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften. Luftens påvirkning på bygningen og konstruksjoner, energiøkonomi og ENØK-tiltak. Relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parameter.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold. Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om opplæring i §9.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold. Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om opplæring i §9.

Målgruppe

Ansatte og ledere inne bad og svømmeanlegg

Målgruppe

Ansatte og ledere inne bad og svømmeanlegg

Innhold

  • Aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg
  • Prinsipp og grunnlag for ventilasjon
  • Ombygging av ventilasjonsanlegg og vedlikehold av dette, inkludert SD-anlegg
  • Mollierdiagrammet, om hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften
  • Luftens påvirkning på bygninger og konstruksjoner
  • Energiøkonomi og ENØK-tiltak
  • Relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parameter

Innhold

  • Aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg
Les mer på https://www.fagakademiet.no

 

 

Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

 

 

Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

Foreleser:

Thomas Hjertenes

Ingeniør, tidligere servicetekniker i Menerga AS. Har jobbet som selger og prosjektingeniør av avfuktningsaggregater og jobber nå som avdelingsleder på serviceavdelingen.


Frister

Påmeldingsfrist: 20.09.2019
Pris fra 5 850,-
Pris: fra

5 850,-

Når:

22.10.2019 : kl 09.00 - 15.30


23.10.2019 : kl 09.00 - 15.00


Varighet:

2 dager

Hvor:

Gjøvik

Fagforbundet Studievegen 2

2815 Gjøvik

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Agenda

22.10.2019

kl 09.00 - 15.30

23.10.2019

kl 09.00 - 15.00

Når

22.10.2019 : kl 09.00 - 15.30
23.10.2019 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Gjøvik
Fagforbundet Studievegen 2
2815 Gjøvik