Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Kurset inngår i kursstigen som er utarbeidet for å heve kompetansen innen drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg 

Kurset inngår i kursstigen som er utarbeidet for å heve kompetansen innen drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg 

Formål

Tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” Opplæringsplanen skal gi en formell, målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Formål

Tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” Opplæringsplanen skal gi en formell, målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Målgruppe

Eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg

Målgruppe

Eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg

Innhold

Todagers kurs med fokus på:

  • aktuelle lover og forskrifter, innføring i begrep og forkortelser; HMS (Helse, miljø og sikkerhet), FDV (forvaltning, drift, vedlikehold)
  • internkontroll som arbeidsredskap for gode rutiner, avviksrapportering
  • gjennomføring av risikoanalyse og utarbeidelse av handlingsplan
  • utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsplan, årsplan, dagsplan, periodeplan
  • håndtering av vold, seksuell trakassering og ran

 

Innhold

Todagers kurs med fokus på:

  • aktuelle lover og forskrifter, innføring i begrep og forkortelser; HMS (Helse, miljø og sikkerhet), FDV (forvaltning, drift, vedlikehold)
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

Alle kurs innen Kursstige Bad gjennomføres i samarbeid med Bad, Park og Idrett (BPI).

BPI gjennomfører også noen av disse kursmodulene - se oversikt https://badparkidrett.no/kursoversikt/

Frister

Påmeldingsfrist: 14.10.2019
Pris fra 6 250,-
Pris: fra

6 250,-

Når:

14.11.2019 : kl 10.00 - 17.00


15.11.2019 : kl 09.00 - 15.00


Varighet:

2 dager

Hvor:

Gjøvik

Fagforbundet Studievegen 2

2815 Gjøvik

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Kurspris inkl. materiell og enkel bevertning begge dagene. Evt overnatting kommer i tillegg og ordnes/ dekkes av den enkelte. Ta gjerne kontakt for tips om rimelig overnatting.

Agenda

14.11.2019

kl 10.00 - 17.00

15.11.2019

kl 09.00 - 15.00

Når

14.11.2019 : kl 10.00 - 17.00
15.11.2019 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Gjøvik
Fagforbundet Studievegen 2
2815 Gjøvik

Foreleser:

David Koht-Norbye

David Koht-Norbye, daglig leder i Østfoldbadet, Askim. Han har lang erfaring med bruk, drift og vedlikehold innen disse fagområdene i en årrekke, samt deltatt i prosesser med utvikling av fagområdet bade- , svømme- og idrettsanlegg. Koth-Norbye har også drevet kursvirksomhet. 

Foreleser:

Christer Rinnan Aafloen

Utdannet faglærer i Kroppsøving med tillegg i kultur og idrettsforvaltning ved Norges Idrettshøgskole.
Har arbeidserfaring i hovedsak fra SATS, Colorline og Bærum kommune.
Jobber som avdelingsleder for bærumsbadene med ansvar for publikumsdrift.
Han har jobbet i tilknytning til bad side år 2000.