Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Rammeplan for barnehagen skal implementeres i alle barnehager. For å klare dette, trenger vi kompetente og motiverte medarbeidere. Hva er det som motiverer deg på jobb og hvordan kan du bli enda bedre til å lede deg selv? Hva betyr barns medvirkning i praksis og hvordan kan barnesamtaler bidra til medvirkning?

Kurset er praksisnært, og etter hver teoribolk har vi gruppearbeid med praktiske øvelser. Mellom samlingene vil dere få individuelt arbeid som kan utføres i egen barnehage.

Rammeplan for barnehagen skal implementeres i alle barnehager. For å klare dette, trenger vi kompetente og motiverte medarbeidere. Hva er det som motiverer deg på jobb og hvordan kan du bli enda bedre til å lede deg selv? Hva betyr barns medvirkning i praksis og hvordan kan barnesamtaler bidra til medvirkning?

Kurset er praksisnært, og etter hver teoribolk har vi gruppearbeid med praktiske øvelser. Mellom samlingene vil dere få individuelt arbeid som kan utføres i egen barnehage.

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid. Du vil få verktøy som du kan benytte i egen praksis. Videre har kurset fokus på at du skal bli mer bevisst dine styrker og hva som motiverer deg i en hektisk hverdag

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid. Du vil få verktøy som du kan benytte i egen praksis. Videre har kurset fokus på at du skal bli mer bevisst dine styrker og hva som motiverer deg i en hektisk hverdag

Credit: Scandinav Fotograf:Stephan Berglund

Målgruppe

Assistenter og fagarbeidere i barnehage

Målgruppe

Assistenter og fagarbeidere i barnehage

Innhold

 • Utvikle en større innsikt i og forståelse for samtaler med barn og barns medvirkning i hverdagen
  • Å skape gode relasjoner til barna – grunnlag for medvirkning og samtale
  • Hvordan forstå begrepet barns medvirkning?
  • Å lytte til barnet og gi rom for gode samtaler
  • Anerkjennende kommunikasjon

 • Observasjon og praksisfortelling som verktøy
  • Ulike typer observasjon – fordeler og ulemper
  • Hvordan bruke observasjoner for utvikling?

 • Gi konkrete verktøy til bruk i foreldresamarbeidet
  • Hva fremmer et godt foreldresamarbeid?
  • Den daglige kontakten
  • Vanskelige samtaler som oppstår her-og-nå

 • Økt selvutvikling – Selvledelse – Myndiggjøring av min rolle
  Hvordan kan jeg best lede meg selv i hverdagen?
  • Teamarbeid
  • Selvfølelse og mestring
  • Avklare forventninger og ansvar til dem en jobber med
  • Kartlegging av eget energibruk
  • Arbeidsglede og humor i hverdagen
  • Veiledning – kollegabasert veiledning – hvordan kan det øke min selvledelse?

 

Les strålende tilbakemelding på firedagers pedagogisk opplæring for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Innhold

 • Utvikle en større innsikt i og forståelse for samtaler med barn og barns medvirkning i hverdagen

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Ann-Elin Frantzen

Kompetanserådgiver i Fagakademiet, Ann-Elin Frantzen
Ann-Elin er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket,
i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge.
Ann-Elin har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift.
Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav.
I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Ann-Elin blant annet kursleder for kurset «Førstehjelp mot selvmordsfare».

Foreleser:

Sissel Semshaug

Hun er utdannet barnehagelærer og har videre utdanning innen ledelse og veiledning. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer. Hun har også erfaring fra iverksetting av nasjonal helse- og utdanningspolitikk, som rådgiver ved det nasjonale kompetansesenteret Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Foreleser:

Bente Storfjell

Tidligere kompetanserådgiver hos Fagakademiet. Utdanning: Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse, sosiologi, veiledningsmetodikk, spesialpedagogikk og 6.- 10. årspedagogikk. Praksis: Avdelingsleder og styrer i barnehage, øvingslærer og faglærer på høgskole, konsulent hos Fylkesmannen i Nordland, opplæringsleder i Kommunal Kompetanse. Har vært med på å utvikle flere veilednings-/coachingstudier og har lang erfaring fra å gjennomføre studier i veiledning og coaching. 

Frister

Påmeldingsfrist: 18.01.2019
Pris 5 300,-
Pris:

5 300,-

Når:

20.02.2019 : kl 09.30 - 15.30


21.02.2019 : kl 09.30 - 15.30


18.03.2019 : kl 09.30 - 15.30


19.03.2019 : kl 09.30 - 15.30


Varighet:

4 dager

Hvor:

Oslo

Fagforbundet, Keysersgate 15

0165 Oslo

Agenda

20.02.2019

kl 09.30 - 15.30

21.02.2019

kl 09.30 - 15.30

18.03.2019

kl 09.30 - 15.30

19.03.2019

kl 09.30 - 15.30

Når

20.02.2019 : kl 09.30 - 15.30
21.02.2019 : kl 09.30 - 15.30
18.03.2019 : kl 09.30 - 15.30
19.03.2019 : kl 09.30 - 15.30
Varighet: 4 dager

Hvor

Oslo
Fagforbundet, Keysersgate 15
0165 Oslo
Kart og veibeskrivelse ›