Kunnskapsbasert sårbehandling

Kunnskapsbasert sårbehandling

Oppdatert kunnskap er avgjørende for å sikre riktig sårbehandling. Helsepersonell som behandler sår bør derfor ha fokus på årsaken til såret, kunne foreta en sårvurdering og dermed bidra til riktig behandling. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Samhandlingsreformen stiller høye krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det nå er enda viktigere enn tidligere å ha god kunnskap om.

Oppdatert kunnskap er avgjørende for å sikre riktig sårbehandling. Helsepersonell som behandler sår bør derfor ha fokus på årsaken til såret, kunne foreta en sårvurdering og dermed bidra til riktig behandling. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Samhandlingsreformen stiller høye krav til førstelinjetjenesten, og sårbehandling er et fagfelt det nå er enda viktigere enn tidligere å ha god kunnskap om.

Formål

Gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Formål

Gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder

Venøst leggsår. Foto Tidsskrift for Den norske legeforening

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.

Kurset er for helsepersonell med autorisasjon, men vi har åpning for at alle som jobber med sår kan delta.

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste.

Kurset er for helsepersonell med autorisasjon, men vi har åpning for at alle som jobber med sår kan delta.

Innhold

Kurset består av forelesning, powerpoint presentasjon med mye fotos av sår, metoder og produkter. Samtaler i plenum. Du vil få et fyldig kurskompendium som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset. 

 • Diagnosens betydning
 • Sårets faser
 • Debridering og rensemetoder
 • Renseprodukter og valg av bandasje
 • Årsak, forebygging og behandling av:
  • Diabetiske fotsår
  • Trykksår
  • Venøse og arterielle leggsår
 • Behandling med vakuum (TNP) og fluelarver
 • Spørsmål, avslutning (15 min.)

Innhold

Kurset består av forelesning, powerpoint presentasjon med mye fotos av sår, metoder og produkter. Samtaler i plenum. Du vil få et fyldig kurskompendium som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset. 

 • Diagnosens betydning
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS.

Frister

Påmeldingsfrist: 18.01.2022
Pris 3 950,-
Pris:

3 950,-

Når:

16.02.2022 : kl 09.00 - 15.30


Varighet:

1 dag

Hvor:

Stjørdal

Quality Airport hotel Værnes Kjøpmannsgata 20

7500 Stjørdal

Agenda

16.02.2022

kl 09.00 - 15.30

Når

16.02.2022 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Stjørdal
Quality Airport hotel Værnes Kjøpmannsgata 20
7500 Stjørdal
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Eva Kronholm Heiberg

Eva Kronholm Heiberg er klinisk spesialist i sykepleie/sår. Hennes masteroppgave i sykepleievitenskap ved UiO omhandler trykksår. Hun er leder i NIFS (Norsk interesse faggruppe for sårheling. Eva jobber på Diakonhjemmet sykehus i Oslo med sårrelatert arbeid og som leder for sykehusets Sårfaggruppe. Hun har jobbet som sår -og fagsykepleier på Kirurgiske poliklinikk og vært primus motor i etableringen av sår- og fotpoliklinikk. Hun har lang praksis i behandling av problematiske sår med ulik bakgrunn. Videre har hun arbeidserfaring fra gastrokirurgi, ortopedi og plastisk kirurgi. Som foreleser formidler Eva sitt store engasjement for kvalitet i behandlingen av pasienter med sår.

 

Finansiering

Sjekk om du har tilgang til stipendordninger. Er du for eksempel medlem i Fagforbundet, har de egne stipendordninger. Andre fagforbund og arbeidsgivere kan ha stipend og støtteordninger for utdanning. En god referanse her er bestemmelsene i hovedavtalen Fagforbundet/KS eller i Hovedavtalen LO/NHO om kompetanseutvikling.