Kul, drittsekk eller voksen

En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.

Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør. Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv! Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Formål

Å inspirere, bevisstgjøre og gi ny kompetanse til deg som arbeider med barn og ungdom.

Målgruppe

  • Fagarbeidere, assistenter og miljøarbeidere i barneskole, ungdomsskole og videregående skole
  • Ansatte i fritidsetaten/fritidsklubber
  • Miljøarbeidere innen barnevernet
  • Støttekontakter
  • Utekontakten

Innhold

  • Barn og ungdom har ulike overlevingsstrategier som kan være hensiktsmessige eller uhensiktsmessige i feltet de er en del av – hvordan skal vi som jobber med dem forholde oss til det? Kan det være at våre reaksjoner og væremåter i møte med dem kan være det som gjør forskjellen? Hva møter du – og hvordan møter du det?

 

  • Alle menneskemøter gir oss muligheter til å bli bevisst vår relasjonskompetanse. Å jobbe med eller sammen med mennesker gir oss muligheter til å trene på å tåle, romme og akseptere andres verdensbilder. Men, hvor går grensen? Hvor fleksible kan vi være?

 

  • I løpet av denne kvelden vil du få ulike modeller til inspirasjon for deg i din arbeidshverdag. Det blir en blanding av foredrag og refleksjon.

Foreleser:

Espen Winther

Han er utdannet allmennlærer, sosialpedagog og gestaltterapeut. Han har bred arbeidsmessig erfaring innen grunnskole, VGS, voksenopplæring, barnevern, organisasjonsutvikling og psykoterapi.

I sine kurs og seminarer bruker Espen gestaltpsykologi som metode og formen er direkte og åpen. Les gjerne mer om ham på www.i-utvikling.no


Espen Winther har holdt mange kurs for Fagakademiet over hele landet de siste årene med tema som:
”Kul, drittsekk eller voksen” – for alle som arbeider med barn og ungdom
”Forbanna, utbrent eller tilfreds” – om arbeidslivskvalitet
”Dropout – Dropin” Hvordan forebygge Dropout?

Frister

Påmeldingsfrist: 04.01.2019
Pris fra 1 500

Gratis for medlemmer av Fagforbundet

Agenda

16.01.2019

kl 17.00 - 20.00

Når

16.01.2019 : kl 17.00 - 20.00
Varighet: 3 timer

Hvor

Stord
El & It klubben Hamnegata 18
5411 Stord