KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Formål

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Målgruppe

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Innhold

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • Målgruppe og form
  • Belastning, mestring og stress
  • Reaksjoner på belastning og stress
  • Håndtering av belastning
  • Kognitiv teori og den kognitive modellen
  • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger
  • Å holde KiB kurs

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne Kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, og deltakerne følges opp med 2 oppfølgingsmøter etter kursavslutning. Det kan være 6-12 deltakere på hvert kurs.

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Frister

Påmeldingsfrist: 11.03.2019
Pris fra 3 375

Agenda

08.04.2019

kl 09.00 - 16.00

09.04.2019

kl 08.30 - 15.30

Når

08.04.2019 : kl 09.00 - 16.00
09.04.2019 : kl 08.30 - 15.30
Varighet: 2 dager

Hvor

Bergen
Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50
5254 Sandsli
Kart og veibeskrivelse ›