KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Formål

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Formål

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Målgruppe

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Målgruppe

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Innhold

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • Målgruppe og form
  • Belastning, mestring og stress
  • Reaksjoner på belastning og stress
  • Håndtering av belastning
  • Kognitiv teori og den kognitive modellen
  • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger
  • Å holde KiB kurs

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne Kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, og deltakerne følges opp med 2 oppfølgingsmøter etter kursavslutning. Det kan være 6-12 deltakere på hvert kurs.

Innhold

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Frister

Påmeldingsfrist: 02.09.2019
Pris fra 3 375,-
Pris: fra

3 375,-

Når:

26.09.2019 : kl 09.00 - 16.00


27.09.2019 : kl 08.30 - 15.30


Varighet:

2 dager

Hvor:

Trondheim

Radisson Blu Hotel Royal Garden

7010 Trondheim

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

Agenda

26.09.2019

kl 09.00 - 16.00

27.09.2019

kl 08.30 - 15.30

Når

26.09.2019 : kl 09.00 - 16.00
27.09.2019 : kl 08.30 - 15.30
Varighet: 2 dager

Hvor

Trondheim
Radisson Blu Hotel Royal Garden
7010 Trondheim
Kart og veibeskrivelse ›