KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Formål

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Formål

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Målgruppe

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Målgruppe

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Innhold

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • Målgruppe og form
  • Belastning, mestring og stress
  • Reaksjoner på belastning og stress
  • Håndtering av belastning
  • Kognitiv teori og den kognitive modellen
  • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger
  • Å holde KiB kurs

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne Kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, og deltakerne følges opp med 2 oppfølgingsmøter etter kursavslutning. Det kan være 6-12 deltakere på hvert kurs.

Innhold

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

 

En av disse to vil være foreleser på kurset:

 

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

 

En av disse to vil være foreleser på kurset:

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Foreleser:

Rolf Gjestad

Psykolog, erfaren kliniker og kurslærer for KiD/KiB, som nå arbeider som forsker i Helse Vest. Gjestad har lang erfaring som foreleser innen temaene; stressreaksjoner etter kritiske hendelser, dagliglivets stress, stressmestring, forskningsmetode og statistikk. I tillegg har han også veiledet arbeidsgrupper, spesielt grupper tilhørende helse- og sosialtjenesten.

Frister

Påmeldingsfrist: 09.09.2019
Pris fra 3 375,-
Pris: fra

3 375,-

Når:

23.10.2019 : kl 10.00 - 16.30


24.10.2019 : kl 08.30 - 15.30


Varighet:

2 dager

Hvor:

Tromsø

Saga hotell Richard Withs plass 2

9008 Tromsø

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

Agenda

23.10.2019

kl 10.00 - 16.30

24.10.2019

kl 08.30 - 15.30

Når

23.10.2019 : kl 10.00 - 16.30
24.10.2019 : kl 08.30 - 15.30
Varighet: 2 dager

Hvor

Tromsø
Saga hotell Richard Withs plass 2
9008 Tromsø