Instruktørutdanning for Kurs i Belastningsmestring (KiB)

Instruktørutdanning for Kurs i Belastningsmestring (KiB)

Kurs i Belastningsmestring (KiB) er en kognitivt basert metode som er kunnskapsbasert, prøvd ut over flere år og evaluert av Folkehelseinstituttet. 

Kurs i Belastningsmestring (KiB) er en kognitivt basert metode som er kunnskapsbasert, prøvd ut over flere år og evaluert av Folkehelseinstituttet. 

Formål

Opplæring i å holde disse kursene går over 5 dager, hvorav de to første dagene er på digital plattform og de tre siste er ved fysisk oppmøte. Målet er å utdanne instruktører/kursledere som jobber med studenter på høgskoler og universitet. 

Formål

Opplæring i å holde disse kursene går over 5 dager, hvorav de to første dagene er på digital plattform og de tre siste er ved fysisk oppmøte. Målet er å utdanne instruktører/kursledere som jobber med studenter på høgskoler og universitet. 

Målgruppe

Instruktørutdanningen i KiB er for ansatte ved høyskoler/universitet eksempelvis rådgivere, lærere, stipendiater e.l. som jobber med studenter.
Ved å ta instruktørutdanningen kan en i etterkant av sin opplæring holde kurs for studenter.

KiB er et lavterskeltilbud som skal komme flest mulig studenter til gode.
Målet er å bidra til at studenter bedre blir i stand til å håndtere belastning, øke livskvalitet, påvirke studieutbytte, bygge relasjoner og forebygge emosjonelle vansker.

Kursformatet for studenter innebærer at det kan være 12-14 studenter i gruppe på et kurs. Hvert kurs har 10 ukers kursgjennomføring.

Det vil bli etablert veiledningsgrupper ledet av en erfaren klinker en gang pr. måned for instruktører.

 

Kurslederopplæringene er basert på tilskudd fra Helsedirektoratet som i år har øremerket opplæring til studentsamskipnader og deres studenter.

 

 

Målgruppe

Instruktørutdanningen i KiB er for ansatte ved høyskoler/universitet eksempelvis rådgivere, lærere, stipendiater e.l. som jobber med studenter.
Ved å ta instruktørutdanningen kan en i etterkant av sin opplæring holde kurs for studenter.

KiB er et lavterskeltilbud som skal komme flest mulig studenter til gode.
Målet er å bidra til at studenter bedre blir i stand til å håndtere belastning, øke livskvalitet, påvirke studieutbytte, bygge relasjoner og forebygge emosjonelle vansker.

Kursformatet for studenter innebærer at det kan være 12-14 studenter i gruppe på et kurs. Hvert kurs har 10 ukers kursgjennomføring.

Det vil bli etablert veiledningsgrupper ledet av en erfaren klinker en gang pr. måned for instruktører.

 

Kurslederopplæringene er basert på tilskudd fra Helsedirektoratet som i år har øremerket opplæring til studentsamskipnader og deres studenter.

 

 

Foto: Camilla Norvoll

Innhold

Tema for undervisningen er:

• Hva er belastning?
• Hva er stressreaksjoner på belastning?
• Kartlegging av egne belastninger.
• Ulike mestringsstrategier, sammenhengen mellom hvordan en opplever og håndterer belastning.
• Kartlegging av egne mestringsforsøk og mestringsstiler.
• Nærende og tærende aktiviteter.
• Søvn og søvnvansker.
• Tankemåter som bidrar til belastning: ulike tankestiler.
• Utvikling av egen forståelse og indre dialog.
• Øvelse i å være kursleder.

 

Innhold

Tema for undervisningen er:

• Hva er belastning?
• Hva er stressreaksjoner på belastning?
• Kartlegging av egne belastninger.
• Ulike mestringsstrategier, sammenhengen mellom hvordan en opplever og håndterer belastning.
• Kartlegging av egne mestringsforsøk og mestringsstiler.
• Nærende og tærende aktiviteter.
• Søvn og søvnvansker.
• Tankemåter som bidrar til belastning: ulike tankestiler.
• Utvikling av egen forståelse og indre dialog.
• Øvelse i å være kursleder.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

 En av disse to vil være foreleser på kurset:

 En av disse to vil være foreleser på kurset:

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Foreleser:

Rolf Gjestad

Psykolog, erfaren kliniker og kurslærer for KiD/KiB, som nå arbeider som forsker i Helse Vest. Gjestad har lang erfaring som foreleser innen temaene; stressreaksjoner etter kritiske hendelser, dagliglivets stress, stressmestring, forskningsmetode og statistikk. I tillegg har han også veiledet arbeidsgrupper, spesielt grupper tilhørende helse- og sosialtjenesten.

Frister

Påmeldingsfrist: 13.08.2021
Pris fra 8 030,-
Pris: fra

8 030,-

Når:

13.09.2021 : kl 09.30 - 15.30


14.09.2021 : kl 08.30 - 16.00


15.09.2021 : kl 08.30 - 16.00


16.09.2021 : kl 08.30 - 16.00


17.09.2021 : kl 08.30 - 15.00


Varighet:

5 dager

Hvor:

Gardermoen

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7

2067 Jessheim

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

NB! Tilleggsvalg må velges ved påmelding

Agenda

13.09.2021

kl 09.30 - 15.30

14.09.2021

kl 08.30 - 16.00

15.09.2021

kl 08.30 - 16.00

16.09.2021

kl 08.30 - 16.00

17.09.2021

kl 08.30 - 15.00

Når

13.09.2021 : kl 09.30 - 15.30
14.09.2021 : kl 08.30 - 16.00
15.09.2021 : kl 08.30 - 16.00
16.09.2021 : kl 08.30 - 16.00
17.09.2021 : kl 08.30 - 15.00
Varighet: 5 dager

Hvor

Gardermoen
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7
2067 Jessheim
Kart og veibeskrivelse ›