Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

Dette kurset handler om hvordan man får oversikt over hvilke utfordringer av psykiatrisk art en klient til vurdering har, og hvorvidt klienten hører inn under spesialisthelsetjenesten eller de kommunale helsetjenestene. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder «Sammen om Mestring».

Klienten har normalt selv ingen oversikt over hvilke tiltak som kan hjelpe, og vil ofte ha vanskeligheter med å se for seg hva slags behandling som er nødvendig. Derfor er det ofte takknemlig å kunne bistå med den første lille bevisstgjøringen.

Dette kurset handler om hvordan man får oversikt over hvilke utfordringer av psykiatrisk art en klient til vurdering har, og hvorvidt klienten hører inn under spesialisthelsetjenesten eller de kommunale helsetjenestene. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder «Sammen om Mestring».

Klienten har normalt selv ingen oversikt over hvilke tiltak som kan hjelpe, og vil ofte ha vanskeligheter med å se for seg hva slags behandling som er nødvendig. Derfor er det ofte takknemlig å kunne bistå med den første lille bevisstgjøringen.

Formål

Kurset øker inntakspersonalets kompetanse i å avdekke problemområders grad av alvorlighet hos klienten.

Formål

Kurset øker inntakspersonalets kompetanse i å avdekke problemområders grad av alvorlighet hos klienten.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de helse- og omsorgsarbeidere som har som oppgave å avgjøre om en klient tilfredsstiller kriteriene for å få psykologisk behandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de helse- og omsorgsarbeidere som har som oppgave å avgjøre om en klient tilfredsstiller kriteriene for å få psykologisk behandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Innhold

Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?

Kurset tar utgangspunkt i å lære deltakeren å forstå

• Hvilke tilstander kan man forvente at det kommunale helseapparatet kan behandle?
• Hvordan hjelper man klienten å få oversikt over sine behov?
• Hvordan skiller man mellom milde og alvorlige lidelser?
• Hvordan skiller man mellom depresjon, traume, stress?
• De praktiske forskjellene mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helsetjenestene

Se også
Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1208

St. Melding nr. 47 (Samhandlingsreformen)

Innhold

Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?

Kurset tar utgangspunkt i å lære deltakeren å forstå

• Hvilke tilstander kan man forvente at det kommunale helseapparatet kan behandle?
• Hvordan hjelper man klienten å få oversikt over sine behov?
• Hvordan skiller man mellom milde og alvorlige lidelser?
• Hvordan skiller man mellom depresjon, traume, stress?
• De praktiske forskjellene mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helsetjenestene

Se også
Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1208

St. Melding nr. 47 (Samhandlingsreformen)

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 05.04.2019
Pris 2 850,-
Pris:

2 850,-

Når:

07.05.2019 : kl 09.00 - 15.30


Varighet:

1 dag

Hvor:

Bergen

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

5018 Bergen

Når

07.05.2019 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Bergen
Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6
5018 Bergen
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Rolf Marvin Bøe Lindgren

Psykolog i privat praksis, Grendel evidensbasert psykologi, Levanger. Han har erfaring med behandling bl.a innen områder som traumer, livskriser, sosial og generalisert angst, rusmisbruk, depresjon, psykoser.

Lindgren er medforfatter av Etter sjokket: Traumatisk stress og PTSD – For ikke-fagfolk som er pårørende til, eller har annen form for ansvar for noen som har opplevet en traumatiserende hendelse – og for de som selv har hatt en slik opplevelse.

Lindgren har, etter oppfordring fra Mensa og Lykkelige Barn – støtteforeningen for foreldre med barn som tenker raskere enn gjennomsnittet – intelligenstestet over hundre barn, og veiledet lærere, foreldre og PPT i håndtering av problmer hvor høy IQ spiller en rolle.

Han veileder Nils Brenna og Harald Eia i personlighetsteori i forbindelse med deres radioprogram Sånn er du, hvor de intervjuer kjente og mindre kjente personer med utgangspunktet i sine personlighetsprofiler.

Lindgren er levende opptatt av forståelse for, og håndtering av, klientens situasjon innen helsevesenet.