Hvordan imøtegå hersketeknikker?

Hvordan imøtegå hersketeknikker?

Som arbeidstaker, leder, tillitsvalgt eller kollega vil du støte på personer som benytter (bevisst eller ubevisst) ulike hersketeknikker. På dette kurset vil vi bidra til at du vil kunne gjenkjenne, oppdage, motstå og håndtere dette.

Som arbeidstaker, leder, tillitsvalgt eller kollega vil du støte på personer som benytter (bevisst eller ubevisst) ulike hersketeknikker. På dette kurset vil vi bidra til at du vil kunne gjenkjenne, oppdage, motstå og håndtere dette.

Formål

Bli tryggere i møtet med personer som benytter hersketeknikker

Formål

Bli tryggere i møtet med personer som benytter hersketeknikker

Målgruppe

Tillitsvalgte, verneombud, ledere og andre med interesse for temaet

Målgruppe

Tillitsvalgte, verneombud, ledere og andre med interesse for temaet

Innhold

Johan Peter Øren vil ha en faglig gjennomgang og åpne for god dialog rundt disse temaene:

Å oppdage hersketeknikker og å motstå dem

  • I hvilke situasjoner
  • På hvilke arenaer
  • Erkjennelser
  • Hva er akseptabel oppførsel?
    • Etikk og verdier
  • Konfliktadferd
  • Ulike hersketeknikker
  • Hvordan håndtere de ulike hersketeknikkene?

 

Du vil på forhånd motta kurspresentasjon og informasjon om pålogging etc. 

Innhold

Johan Peter Øren vil ha en faglig gjennomgang og åpne for god dialog rundt disse temaene:

Å oppdage hersketeknikker og å motstå dem

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 01.02.2022
Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Når:

08.02.2022 : kl 09.00 - 12.00


Varighet:

3 timer

Hvor:

Teams

Agenda

08.02.2022

kl 09.00 - 12.00

Når

08.02.2022 : kl 09.00 - 12.00
Varighet: 3 timer

Hvor

Teams

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.