Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

Dagskonferanse for alle som jobber med barn.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Dagskonferanse for alle som jobber med barn.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Formål

Alle barn har rett til beskyttelse mot overgrep. Å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep, og trygge voksne som de kan snakke med, er helt nødvendig for å forebygge overgrep. Når barn lærer om egen kropp, hva som er lov og ikke lov, kan barna settes i stand til å si ifra og oppsøke trygge voksne ved behov. Når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal du melde om dette til barnevernet.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Formål

Alle barn har rett til beskyttelse mot overgrep. Å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep, og trygge voksne som de kan snakke med, er helt nødvendig for å forebygge overgrep. Når barn lærer om egen kropp, hva som er lov og ikke lov, kan barna settes i stand til å si ifra og oppsøke trygge voksne ved behov. Når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal du melde om dette til barnevernet.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Målgruppe

Ansatte i barnehage, barneskole, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fritidsordninger, idrett

Målgruppe

Ansatte i barnehage, barneskole, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fritidsordninger, idrett

Innhold

  • Mot til å se - trygghet til å handle
    Hva er seksualitet, hva er seksuelle overgrep og hva er seksuelle overgrep mot barn? Klargjøring av disse begrepene gir trygghet for å håndtere bekymringssaker og aktivt jobbe med forebygging av seksuelle overgrep

  • Meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt
    Hva er meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt? Når trer de ulike pliktene i kraft? Kunnskap skaper trygghet, også for voksne!

  • Seksuell krenkende adferd/trakassering.
    Hvordan politiet arbeider med forebygging av seksuell krenkende adferd/ trakassering hvor mindreårige er gjerningspersoner, med spesielt fokus på sosiale medier.

Innhold

  • Mot til å se - trygghet til å handle
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Innledere

SMISO-Tromsø 

Kenneth Wøhni Helberg, politioverbetjent ved Troms politidistrikt, jobber med forebygging og har en god del erfaring/kompetanse rundt sosiale medier og utfordringer rundt dette. 

Knut Erling Nyheim, kompetanserådgiver i Fagakademiet. Vernepleier og jurist. Mange års erfaring fra både offentlig forvaltning innen helse- og omsorgssektoren, og som advokatfullmektig/advokat

 

Kontaktinformasjon

Tom Erik Moe, tlf 476 93 932
E-post:  tom.erik.moe@fagakademiet.no

Justisdepartementet har nå igangsatt en kampanje for å bevisstgjøre ansatte i skoler, barnehager og helsepersonell om plikten til å avverge straffbare forhold (avvergingsplikten). Kampanjen har opprettet en egen nettside: plikt.no.

Justisdepartementet har nå igangsatt en kampanje for å bevisstgjøre ansatte i skoler, barnehager og helsepersonell om plikten til å avverge straffbare forhold (avvergingsplikten). Kampanjen har opprettet en egen nettside: plikt.no.

Frister

Påmeldingsfrist: 27.03.2020
Pris fra 1 990,-
Pris: fra

1 990,-

Når:

28.04.2020 : kl 09.30 - 15.30


Varighet:

1 dag

Hvor:

Tromsø

Thon Polar hotell Grønnegata 45

9008 Tromsø

Medlemmer av Fagforbundet kr 1990,-. Andre deltakere kr 2300,-

Medlemmer av Fagforbundet kr 1990,-. Andre deltakere kr 2300,-

Når

28.04.2020 : kl 09.30 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Tromsø
Thon Polar hotell Grønnegata 45
9008 Tromsø
Kart og veibeskrivelse ›

Agenda

28.04.2020

kl 09.30 - 10.00

Registrering og litt å spise

kl 10.00 - 10.15

Velkommen

kl 10.15 - 11.00

Mot til å se - trygghet til å handle

kl 11.00 - 11.15

Pause

kl 11.15 - 12.15

Forst. Mot til å se - trygghet til å handle

kl 12.15 - 13.15

Lunsj

kl 13.15 - 14.15

Meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt

kl 14.15 - 14.30

Pause med litt å spise

kl 14.30 - 15.20

Seksuell krenkende adferd/trakassering

kl 15.20 - 15.30

Avslutning - takk for i dag

Konferansen er et samarbeid med Fagforbundet

Konferansen er et samarbeid med Fagforbundet