HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

Kurs over to samlinger.

Anbefales også for ledere og tillitsvalgte i virksomheten. Kurset er utarbeidet i samarbeid mellom KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) og Fagakademiet.

Kurs over to samlinger.

Anbefales også for ledere og tillitsvalgte i virksomheten. Kurset er utarbeidet i samarbeid mellom KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) og Fagakademiet.

Formål

Et kurs tilpasset kirkens behov som dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud, medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Deltakerne lærer hvordan de i praksis, og i samarbeid med de berørte og andre, kan utvikle og sikre gode arbeidsformer for å bedre arbeidsmiljøet. Deltakerne skal få innsikt i å identifisere og overvåke de viktigste HMS-utfordringene. Dette innebærer at deltakerne skal lære metoder for hvordan igangsette HMS-arbeid, kartlegge HMS-behov, planlegge og prioritere tiltak og følge opp tiltak.

Formål

Et kurs tilpasset kirkens behov som dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud, medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Deltakerne lærer hvordan de i praksis, og i samarbeid med de berørte og andre, kan utvikle og sikre gode arbeidsformer for å bedre arbeidsmiljøet. Deltakerne skal få innsikt i å identifisere og overvåke de viktigste HMS-utfordringene. Dette innebærer at deltakerne skal lære metoder for hvordan igangsette HMS-arbeid, kartlegge HMS-behov, planlegge og prioritere tiltak og følge opp tiltak.

Målgruppe

Opplæringen er rettet mot fellesrådenes ledere og verneombud, og prestene/prostene. Et hovedformål er at fellesrådets ansatte og prestene/prostene fra samme område deltar på samme kurs. Dette kan bidra til bedre kunnskap om hverandres arbeidsområder, og være en arena for å drøfte særskilte arbeidsmiljøutfordringer med to arbeidsgivere på samme arbeidsplass.

Målgruppe

Opplæringen er rettet mot fellesrådenes ledere og verneombud, og prestene/prostene. Et hovedformål er at fellesrådets ansatte og prestene/prostene fra samme område deltar på samme kurs. Dette kan bidra til bedre kunnskap om hverandres arbeidsområder, og være en arena for å drøfte særskilte arbeidsmiljøutfordringer med to arbeidsgivere på samme arbeidsplass.

Foto: Maskot.Katja Kircher

Innhold

Gjennom opplæringen gis det kunnskap om enkle metoder for å utarbeide og følge opp et IK-system gjennom sikkerhetsrutiner sjekklister og vernerunder.

Opplæringen vil ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Opplæringen skal være innrettet i forhold til Den norske kirke som arbeidsplass. Herunder er aktuelle problemområder hvor det er to eller flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass.

Innhold

Gjennom opplæringen gis det kunnskap om enkle metoder for å utarbeide og følge opp et IK-system gjennom sikkerhetsrutiner sjekklister og vernerunder.

Opplæringen vil ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Annet

Kurset er basert på kombinasjon av forelesning med utstrakt bruk av praktiske eksempler, og erfaringsutveksling i plenum og grupper.Det er også en hjemmeoppgave mellom samlingene som kan løses individuelt eller i grupper, ca 8 timers omfang.

Det legges vekt på at innholdet skal være praktisk anvendbart og gjenkjennelig for deltakerne. 

Frister

Påmeldingsfrist: 30.08.2019
Pris fra 8 400,-
Pris: fra

8 400,-

Når:

01.10.2019 : kl 09.00 - 15.00


02.10.2019 : kl 08.30 - 15.00


30.10.2019 : kl 09.00 - 15.30


31.10.2019 : kl 08.30 - 15.00


Varighet:

4 dager

Hvor:

Gardermoen

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7

2067 Jessheim

I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kurssted.

I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kurssted.

Agenda

01.10.2019

kl 09.00 - 15.00

02.10.2019

kl 08.30 - 15.00

30.10.2019

kl 09.00 - 15.30

31.10.2019

kl 08.30 - 15.00

Hvor

Gardermoen
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7
2067 Jessheim
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.