Fagdag om diabetes

Fagdag om diabetes

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.

 

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.

 

Formål

Å gi grunnleggende kunnskap om diabetes, et fagfelt som ble aktualisert i forbindelse med Samhandlingsreformen, men som har hatt mindre fokus de senere årene.

Du vil få kunnskap om årsak, behandling, kosthold og komplikasjoner.

Det vil være mulighet for refleksjon sammen med andre over noen sentrale problemstillinger og utfordringer.

Kurset er praktisk rettet og deltakerne får trene på å utføre både blodsukkermåling og å bruke insulinpenn.

Formål

Å gi grunnleggende kunnskap om diabetes, et fagfelt som ble aktualisert i forbindelse med Samhandlingsreformen, men som har hatt mindre fokus de senere årene.

Du vil få kunnskap om årsak, behandling, kosthold og komplikasjoner.

Det vil være mulighet for refleksjon sammen med andre over noen sentrale problemstillinger og utfordringer.

Kurset er praktisk rettet og deltakerne får trene på å utføre både blodsukkermåling og å bruke insulinpenn.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter, samt sykepleiere og annet høgskolepersonell som ønsker oppdatering på fagfeltet.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter, samt sykepleiere og annet høgskolepersonell som ønsker oppdatering på fagfeltet.

Innhold

Hva er diabetes?

 • Type 1 diabetes
 • Type 2 diabetes - forskjellige typer behandlingsmedisin
 • Hvordan oppstår diabetes, symptomer, årsak, utbredelse, behandling
 • Andre diabetesvarianter - kort om hvilke andre typer diabetes

Diabetes i hverdagen:

 • Symptomer og behandling på høyt og lavt blodsukker
 • Hva er viktig for å leve best mulig med diabetes
 • Mestring, kunnskap, ferdigheter, motivasjon, involvering av nærmiljø/støtte

Kosthold ved diabetes:

 • Diabeteskost? – Hva er det? Trenger man det?
 • Vanlig godt norsk kosthold, lavkarbo, diett?
 • Hvilke hensyn skal man ta?

Diabetes og komplikasjoner:

 • Hvilke komplikasjoner kan de med diabetes få?
 • Hva er risikoen for dette?
 • Hva gjør man for best mulig å unngå dette?

Praktisk diabetes:

 • Hvordan måler man blodsukker på en riktig og god måte?
 • Hvordan håndterer man insulinpennene, og hva finnes?
 • Hvor og hvordan setter man insulin
 • Vi øver praktisk på blodsukkermåling og insulinpenner.

Kurset er godkjent som tellende med 6 timer i Fagforbundets program for klinisk fagstige.

Innhold

Hva er diabetes?

 • Type 1 diabetes
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 14.02.2022
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Når:

15.03.2022 : kl 09.00 - 15.30


Varighet:

1 dag

Hvor:

Trondheim

Quality Hotel Panorama, Tiller Ivar Lykkes vei 1

7075 Tiller

Når

15.03.2022 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Trondheim
Quality Hotel Panorama, Tiller Ivar Lykkes vei 1
7075 Tiller
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Harriet Selle

Harriet Selle, Klinisk spesialistsykepleier innen diabetes. Etablerte Diabetesklinikken Trondheim i august 2010. Selle har i mange år gitt opplæring til pasienter med diabetes. Hun er ofte foreleser for helsepersonell hvor kunnskap om diabetes etterspørres.

Harriet Selle har vært studiesykepleier i 10 ulike studier innen endokrinologi, og har hatt et eget prosjekt om forekomst av infiltrater hos insulinbrukere. 

Selle er medlem av Norges Diabetesforbund, og har vært med i to arbeidsgrupper i Helsedirektoratet for å revidere de Nasjonale faglige retningslinjene for diabetes som ble utgitt i september 2016.

Hennes mål er å motivere pasientene til å mestre hverdagen med de utfordringene hver enkelt har.