Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Innenfor de aller fleste oppgaver og arbeidsområder i det offentlige, uavhengig av fag, rolle og funksjon, vil en kunne oppleve etiske utfordringer og dilemma. En vil her belyse de etiske/yrkesetiske hovedretningene, moral og verdier og hvordan dette kan påvirke våre valg og handlinger.

Innenfor de aller fleste oppgaver og arbeidsområder i det offentlige, uavhengig av fag, rolle og funksjon, vil en kunne oppleve etiske utfordringer og dilemma. En vil her belyse de etiske/yrkesetiske hovedretningene, moral og verdier og hvordan dette kan påvirke våre valg og handlinger.

Formål

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse taushetsplikten sett fra praktikeren sitt ståsted. 

Formål

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse taushetsplikten sett fra praktikeren sitt ståsted. 

Målgruppe

Ansatte i offentlig sektor

Målgruppe

Ansatte i offentlig sektor

Innhold

 • Etikk/yrkesetikk/verdier/moral
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Hvilken rolle er jeg i?
 • Lojalitet
 • Etisk refleksjon
 • Taushetsplikt, aktuelle lover
 • Forvaltningsmessig og yrkesbasert taushetsplikt
 • Utveksling av opplysninger mellom ulike etater og forvaltningsorgan
 • Meldeplikter – ytringsfrihet
 • Anonymisering
 • Taushetsplikter i forhold til kollegaer/politi/utenforstående
 • Oppheving av taushetsplikten, samtykke
 • Brudd på taushetsplikten

 

Du vil i god tid før kurset få tilsendt på e-post all nødvendig informasjon om pålogging og teknisk løsning. Du vil også få tilsendt en pdf-fil med foreleserens presentasjon, slik at du kan følge den både direkte, men også ha som et verktøy til senere bruk.

Innhold

 • Etikk/yrkesetikk/verdier/moral

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 07.04.2021
Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Når:

14.04.2021 : kl 09.00 - 13.00


Varighet:

4 timer

Hvor:

Easymeeting 4311

Agenda

14.04.2021

kl 09.00 - 13.00

Når

14.04.2021 : kl 09.00 - 13.00
Varighet: 4 timer

Hvor

Easymeeting 4311

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.