Dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven kapittel 19

Dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven kapittel 19

 – Rettslig og praktisk tilnærming 

 – Rettslig og praktisk tilnærming 

Formål

Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 

Formål

Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med byggesak etter plan- og bygningsloven,  saksbehandlere, jurister, ledere og advokater. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med byggesak etter plan- og bygningsloven,  saksbehandlere, jurister, ledere og advokater. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Innhold

Kurset gjennomføres digitalt, men med god mulighet for dialog og for å stille spørsmål underveis. Det vil bli fokusert på følgende temaer:

  • Overordnet gjennomgang av kapittel 19 – innhold og oppbygging
  • Søknad om dispensasjon – hva må med
  • Dispensasjon fra lov
  • Dispensasjon fra plan
  • Dispensasjon fra strandsonen
  • Erfaringer med bestemmelsen
  • Spørsmålsgjennomgang og oppsummering

 

Foreleser oppfordrer deltakerne til å sende inn aktuelle spørsmål og problemstillinger på forhånd, slik at disse eventuelt kan drøftes i plenum. Send e-post.

Innhold

Kurset gjennomføres digitalt, men med god mulighet for dialog og for å stille spørsmål underveis. Det vil bli fokusert på følgende temaer:

  • Overordnet gjennomgang av kapittel 19 – innhold og oppbygging
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Frister

Påmeldingsfrist: 09.06.2021
Pris 1 690,-
Pris:

1 690,-

Når:

10.06.2021 : kl 09.00 - 12.00


Varighet:

3 timer

Hvor:

Easymeeting 4310

Agenda

10.06.2021

kl 09.00 - 12.00

Når

10.06.2021 : kl 09.00 - 12.00
Varighet: 3 timer

Hvor

Easymeeting 4310

Foreleser:

Erik Greipsland

Erik Greipsland jobber som senioradvokat i advokatfirmaet Bing Hodneland i Oslo. Han har inngående kompetanse med plan- og bygningsrett fra kommunal og privat sektor og da særlig innen problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling og reguleringsprosesser. Han har fortløpende holdt foredrag innen plan- og bygningsrettslige problemstillinger og skrevet masteravhandling om temaet negative servitutter og reguleringsplaner. Greipsland har også skrevet masteroppgave om veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven § 18-1 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Etter mange års erfaring innen kommunal forvaltning, har Erik betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon. Greipsland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og sensor i faget eiendomsutvikling på handelshøyskolen BI.