Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk

Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk

Bruk av makt og tvang knyttet til helsehjelp overfor pasienter uten samtykkekompetanse forekommer fra tid til annen, og kan i enkelte situasjoner være nødvendig.  Da er det viktig at alle ansatte kjenner seg trygg på rettsreglene og etikken som er knyttet til dette.

Det blir også satt av tid til de viktigste foreslåtte endringene i NOU 2019:14 om forslag til ny felles lov om bruk av tvang og makt.

Bruk av makt og tvang knyttet til helsehjelp overfor pasienter uten samtykkekompetanse forekommer fra tid til annen, og kan i enkelte situasjoner være nødvendig.  Da er det viktig at alle ansatte kjenner seg trygg på rettsreglene og etikken som er knyttet til dette.

Det blir også satt av tid til de viktigste foreslåtte endringene i NOU 2019:14 om forslag til ny felles lov om bruk av tvang og makt.

Målgruppe

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Målgruppe

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Innhold

Innhold

Les mer på https://www.fagakademiet.no
 • Innføring i juridisk tenkning og metode
  • Hvordan forstå og bruke rettsreglene
 • All helsehjelp krever pasientens samtykke
  • Unntak;
   • lovbestemmelse
   • annet gyldig rettsgrunnlag, for eksempel nødrett
   • øyeblikkelig hjelpbestemmelsene
  • Samtykke
   • krav til samtykkekompetanse
   • avgjørelse av samtykkekompetanse
   • former for samtykke
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, som ikke motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4-A
   • vilkår for bruk av makt og tvang
   • faglig ansvarlig for helsehjelpen
   • krav til vedtak
   • gjennomføring av helsehjelpen
  • Respekt for pasientens integritet og verdighet
 • Innføring i juridisk tenkning og metode
  • Hvordan forstå og bruke rettsreglene
 • All helsehjelp krever pasientens samtykke
  • Unntak;
   • lovbestemmelse
   • annet gyldig rettsgrunnlag, for eksempel nødrett
   • øyeblikkelig hjelpbestemmelsene
  • Samtykke
   • krav til samtykkekompetanse
   • avgjørelse av samtykkekompetanse
   • former for samtykke
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, som ikke motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6
  • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelp;
   • pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4-A
   • vilkår for bruk av makt og tvang
   • faglig ansvarlig for helsehjelpen
   • krav til vedtak
   • gjennomføring av helsehjelpen
  • Respekt for pasientens integritet og verdighet

Frister

Påmeldingsfrist: 01.11.2019
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Når:

19.11.2019 : kl 09.00 - 15.30


Varighet:

1 dag

Hvor:

Bergen

Fagforbundet Hordaland, Aasegården Vestre Strømkai 7, 6. etg.

5008 Bergen

Agenda

19.11.2019

kl 09.00 - 15.30

Når

19.11.2019 : kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag

Hvor

Bergen
Fagforbundet Hordaland, Aasegården Vestre Strømkai 7, 6. etg.
5008 Bergen
Kart og veibeskrivelse ›

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Jurist og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.