Brannforebyggerkonferansen 2020

Brannforebyggerkonferansen 2020

Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet inviterer til nasjonal konferanse med aktuelle temaer.

Hotellet forsikrer at alle nødvendige tiltak blir gjort for å unngå smittespredning, slik at det skal være trygt å delta. 

Målgruppe

Feiere, forebyggende personell og tilsynspersonell i brann- og feiervesen

Målgruppe

Feiere, forebyggende personell og tilsynspersonell i brann- og feiervesen

Innhold

Konferansen vil være en møteplass med faglig innhold og erfaringsutveksling. Følgende temaer vil bli behandlet:

  • Feieryrket i endring? Innledende debatt
  • Grunnleggende om aktuelt lovverk; saksbehandlingsregler, forvaltningsloven, varslingsregler, taushetsplikt, opplysningsplikt, forskrift om feiing og tilsyn 
  • Varsling til helsemyndigheter ved avdekking av kritikkverdige forhold
  • Forebygging og tilsyn hos utsatte grupper, samarbeid med helsevesen, Trygg hjemme
  • Håndtering av vanskelige situasjoner, kommunikasjon med aggressive/ustabile personer 
  • Tilsyn og feiing av fritidseiendommer
  • HMS og utvikling av sikkerhetsutstyr 
  • Særaldersgrense og pensjon
  • Veien videre! Ny teknologi og nye arbeidsmåter

 

Innhold

Konferansen vil være en møteplass med faglig innhold og erfaringsutveksling. Følgende temaer vil bli behandlet:

  • Feieryrket i endring? Innledende debatt
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Steinar Fuglevaag

Spesialrådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet. Lang erfaring fra finans og pensjon. Nestleder i styrene til Pensjonskontoret og Sikringsordningen. 

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Foreleser:

Arne Guddal

I nesten 30 år har Arne Guddal hatt en jobb hvor det å møte mennesker i ulike settinger og situasjoner har vært hans profesjonelle hverdag. Han har i over 25 år forelest og undervist i ulike temaer innen kommunikasjon og konflikthåndtering:

Bevissthet om egen atferd i møte med andre, motivasjon, hvordan bygge et mer robust ”mindset”/mental forberedelse, tilbakemeldingskultur, ivaretakelse av egne kollegaer etter spesielle hendelser/personlige kriser og andre beslektede temaer.

Hans spesialiteter er bl.a. konfliktdempende kommunikasjon, krisekommunikasjon, ”Den krevende dialogen”, hvordan forebygge/håndtere vold og trusler, verbal og fysisk konflikthåndtering.

Arne er svært troverdig i sine forelesninger og sin undervisning, og får alltid svært gode tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og deltakere. 

Frister

Påmeldingsfrist: 30.10.2020
Pris fra 4 250,-
Pris: fra

4 250,-

Når:

30.11.2020 : kl 09.00 - 19.30


01.12.2020 : kl 09.00 - 15.00


Varighet:

2 dager

Hvor:

Drammen

Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7

3044 Drammen

Fagforbundet støtter sine medlemmer med kr 750,- pr person

Fagforbundet støtter sine medlemmer med kr 750,- pr person

Agenda

30.11.2020

kl 09.00 - 10.00

Registrering, kaffe/te

kl 10.00 - 10.40

Velkommen og praktisk info. Feieryrket i endring? Innledning og faglig diskusjon ved Jan Espeseth, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS og Anders Leonhard Blakseth, DSB

kl 10.40 - 11.00

HMS. Gode løsninger presenteres av Morten Brauer, Oslo Brann- og redningsetat.

kl 11.00 - 11.15

Pause

kl 11.15 - 12.00

Særaldersgrense og pensjonsregler v/Steinar Fuglevaag, Fagforbundet

kl 12.00 - 12.10

Pause

kl 12.10 - 12.30

Feiing og tilsyn i kommuner med høyt antall fritidsboliger v/Ingar Danielsen, Hallingdal Brann- og redningstjeneste IKS

kl 12.30 - 13.30

Lunsj og besøk på stands

kl 13.30 - 14.20

Grunnleggende om aktuelt lovverk; saksbehandlingsregler, forvaltningsloven, varslingsregler, taushetsplikt, opplysningsplikt, forskrift om feiing og tilsyn, v/advokat Kurt O. Bjørnnes

kl 14.20 - 14.30

Pause

kl 14.30 - 14.50

Trygg hjemme. Samarbeid med helsevesenet om forebyggende arbeid for utsatte grupper v/Kristin Dammen Heyerdahl, Drammensregionens Brannvesen IKS

kl 14.50 - 17.00

Videre om aktuelt lovverk, inkl pauser etter behov

kl 17.00 - 19.30

Tid til egen disposisjon

kl 19.30 - 19.30

Felles middag med stand-up

01.12.2020

kl 09.00 - 12.30

Bevisstgjøring om egen atferd i møte med andre under den «krevende dialogen», forebygging og håndtering av vold og trusler ved uønskede hendelser. Sekvensen vil ha fokus på verbal konflikthåndtering og hvordan være i stand til å påvirke brukeren i situasjoner hvor det er sinne, aggresjon, frustrasjon, manglende samarbeidsvilje og høyt stresstillegg til stede. Innholdet har en praksisnær tilnærming hvor det gis en innføring i en rekke kommunikative verktøy som kan være nyttige strategier i konfliktsituasjoner. inkl pauser ved behov

kl 12.30 - 13.30

Lunsj

kl 13.30 - 14.00

HMS, personlig sikkerhetsutstyr v/Roger Mård, Kommunal

kl 14.00 - 14.15

Innovasjon og verktøy for feiere v/Tore Hommeland. Liten benstrekk.

kl 14.15 - 15.00

Veien videre! Ny teknologi og nye arbeidsmåter. Avslutningsdebatt.

Når

30.11.2020 : kl 09.00 - 19.30
01.12.2020 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Drammen
Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7
3044 Drammen
Kart og veibeskrivelse ›

Øvrige innledere og bidragsytere:

 

Ingar Danielsen, avdelingsleder forebyggende og Innsatsleder hos Hallingdal brann –og redningstjeneste IKS (HBR).

Roger Mård, Kommunal i Sverige. Jobbet som feier i 13 år. Feiertekniker siden 2020. Interesserer seg for og engasjerer seg i sikkerhet i feieryrket.

Jan Espeseth, feiermester og leder i feierseksjonen i Vestfold Interkommunal Brannvesen IKS

Kristin Dammen Heyerdahl, branninspektør for Drammensegionens brannvesen IKS, Trygg hjemme-gruppa som jobber målrettet for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper gjennom bekymringsmeldinger, hjemmebesøk, informasjonsarbeid og tilsyn.

Beate Nyheim, feierformann og brannkonstabel i Brønnøy brann- og redningsvesen. I Fagforbundet er hun plasstillitsvalgt og sitter også i faggruppen for brann, redning- og forebygging.

Anders Leonhard Blakseth, sjefingeniør, Brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), utdannet branningeniør og har jobbet med brannforebygging i 15 år i ulike brannvesen og åtte år i DSB.

Line Holtberget

Line Holtberget, leder i Feiermesternes landsforening (FLF), som er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere. FLF har som formål å fremme den faglige utvikling innen feierfaget, og å bidra til opplysninger om feierfaget og dets gjøremål.