Brannforebyggerkonferansen 2020

Brannforebyggerkonferansen 2020

Ny dato for konferansen: 30.11. - 01.12.2020

Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet inviterer til nasjonal konferanse med aktuelle temaer. Velkommen til Drammen og møt kollegaer fra hele landet til ny lærdom og erfaringsutveksling! 

Målgruppe

Feiere, forebyggende personell og tilsynspersonell i brann- og feiervesen

Målgruppe

Feiere, forebyggende personell og tilsynspersonell i brann- og feiervesen

Innhold

Konferansen vil være en møteplass med faglig innhold og erfaringsutveksling. Følgende temaer vil bli behandlet:

  • Feieryrket i endring? Innledende debatt
  • Grunnleggende om aktuelt lovverk; saksbehandlingsregler, forvaltningsloven, varslingsregler, taushetsplikt, opplysningsplikt, forskrift om feiing og tilsyn 
  • Varsling til helsemyndigheter ved avdekking av kritikkverdige forhold
  • Forebygging og tilsyn hos utsatte grupper, samarbeid med helsevesen, Trygg hjemme
  • Håndtering av vanskelige situasjoner, kommunikasjon med aggressive/ustabile personer 
  • Tilsyn og feiing av fritidseiendommer
  • HMS og utvikling av sikkerhetsutstyr 
  • Særaldersgrense og pensjon
  • Veien videre! Ny teknologi og nye arbeidsmåter

 

Innhold

Konferansen vil være en møteplass med faglig innhold og erfaringsutveksling. Følgende temaer vil bli behandlet:

  • Feieryrket i endring? Innledende debatt
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Jurist og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.

 

Foreleser:

Jan Terje Omdal

Jan Terje Omdal er utdannet vernepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse, krisehåndtering, veiledning, voldsrisikovurdering og -håndtering. Han har bakgrunn fra psykisk helsevern, barnevern og rusomsorg. Han bred erfaring med håndtering og behandling av aggresjon, vold og selvskading. Omdal har også bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, private og offentlige institusjoner, fagforeninger og foretak. Omdal har hatt over 300 kurs i Terapeutisk Håndtering av aggresjon (THA),og har utviklet manual og instruktørutdanning knyttet til dette. Videre har Omdal forelest på nasjonale og internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet.

Foreleser:

Steinar Fuglevaag

Spesialrådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet. Lang erfaring fra finans og pensjon. Nestleder i styrene til Pensjonskontoret og Sikringsordningen. 

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Jurist og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.

 

Frister

Påmeldingsfrist: 30.10.2020
Pris fra 4 250,-
Pris: fra

4 250,-

Når:

30.11.2020 : kl 09.00 - 19.30


01.12.2020 : kl 09.00 - 15.00


Varighet:

2 dager

Hvor:

Drammen

Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7

3044 Drammen

Fagforbundet støtter sine medlemmer med kr 750,- pr person

Fagforbundet støtter sine medlemmer med kr 750,- pr person

Agenda

30.11.2020

kl 09.00 - 10.00

Registrering, kaffe/te

kl 10.00 - 10.40

Velkommen og praktisk info. Feieryrket i endring? Innledning og faglig diskusjon ved Jan Espeseth, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS og Anders Leonhard Blakseth, DSB

kl 10.40 - 11.00

HMS. Gode løsninger presenteres av Morten Brauer, Oslo Brann- og redningsetat.

kl 11.00 - 11.15

Pause

kl 11.15 - 12.00

Særaldersgrense og pensjonsregler v/Steinar Fuglevaag, Fagforbundet

kl 12.00 - 12.10

Pause

kl 12.10 - 12.30

Feiing og tilsyn i kommuner med høyt antall fritidsboliger v/Ingar Danielsen, Hallingdal Brann- og redningstjeneste IKS

kl 12.30 - 13.30

Lunsj og besøk på stands

kl 13.30 - 14.20

Grunnleggende om aktuelt lovverk; saksbehandlingsregler, forvaltningsloven, varslingsregler, taushetsplikt, opplysningsplikt, forskrift om feiing og tilsyn, v/jurist Knut Erling Nyheim

kl 14.20 - 14.30

Pause

kl 14.30 - 14.50

Trygg hjemme. Samarbeid med helsevesenet om forebyggende arbeid for utsatte grupper v/Kristin Dammen Heyerdahl, Drammensregionens Brannvesen IKS

kl 14.50 - 17.00

Videre om aktuelt lovverk, inkl pauser etter behov

kl 17.00 - 19.30

Tid til egen disposisjon

kl 19.30 - 19.30

Felles middag med stand-up

01.12.2020

kl 09.00 - 12.30

Håndtering av vanskelige situasjoner, kommunikasjon med aggressive/ustabile personer v/Jan Terje Omdahl, vernepleier og kompetanserådgiver - inkl pauser ved behov

kl 12.30 - 13.30

Lunsj

kl 13.30 - 14.00

HMS, personlig sikkerhetsutstyr v/Roger Mård, Kommunal

kl 14.00 - 14.15

Innovasjon og verktøy for feiere v/Tore Hommeland. Liten benstrekk.

kl 14.15 - 15.00

Veien videre! Ny teknologi og nye arbeidsmåter. Avslutningsdebatt.

Når

30.11.2020 : kl 09.00 - 19.30
01.12.2020 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Drammen
Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7
3044 Drammen
Kart og veibeskrivelse ›

Øvrige innledere og bidragsytere:

 

Ingar Danielsen, avdelingsleder forebyggende og Innsatsleder hos Hallingdal brann –og redningstjeneste IKS (HBR).

Roger Mård, Kommunal i Sverige. Jobbet som feier i 13 år. Feiertekniker siden 2020. Interesserer seg for og engasjerer seg i sikkerhet i feieryrket.

Jan Espeseth, feiermester og leder i feierseksjonen i Vestfold Interkommunal Brannvesen IKS

Kristin Dammen Heyerdahl, branninspektør for Drammensegionens brannvesen IKS, Trygg hjemme-gruppa som jobber målrettet for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper gjennom bekymringsmeldinger, hjemmebesøk, informasjonsarbeid og tilsyn.

Beate Nyheim, feierformann og brannkonstabel i Brønnøy brann- og redningsvesen. I Fagforbundet er hun plasstillitsvalgt og sitter også i faggruppen for brann, redning- og forebygging.

Anders Leonhard Blakseth, sjefingeniør, Brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), utdannet branningeniør og har jobbet med brannforebygging i 15 år i ulike brannvesen og åtte år i DSB.

Line Holtberget

Line Holtberget, leder i Feiermesternes landsforening (FLF), som er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere. FLF har som formål å fremme den faglige utvikling innen feierfaget, og å bidra til opplysninger om feierfaget og dets gjøremål.