Autisme - pedagogiske tiltak som virker, digitalt kurs

Autisme - pedagogiske tiltak som virker, digitalt kurs

Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?Formål

Kurset gir kompetanse om hva autismespekterforstyrrelse betyr for tenkemåte og sårbarhet. Dette er nøkkelen til å finne gode individuelle tiltak og vil gi bedre samhandling.

Erfaringsmessig er utbyttet fra slike kurs større når flere fra samme arbeidsplass har gått sammen og latt seg inspirere til nye innfallsvinkler og strategier.

Formål

Kurset gir kompetanse om hva autismespekterforstyrrelse betyr for tenkemåte og sårbarhet. Dette er nøkkelen til å finne gode individuelle tiltak og vil gi bedre samhandling.

Erfaringsmessig er utbyttet fra slike kurs større når flere fra samme arbeidsplass har gått sammen og latt seg inspirere til nye innfallsvinkler og strategier.

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme. Brukerne/elevene/pasientene kan være barn, ungdom, voksne og eldre - i skole, på arbeidssteder, på dagsenter, i barnevern, på helsestasjon og i boliger for funksjonshemmede

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme. Brukerne/elevene/pasientene kan være barn, ungdom, voksne og eldre - i skole, på arbeidssteder, på dagsenter, i barnevern, på helsestasjon og i boliger for funksjonshemmede

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i "høytfungerende autisme" som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Hva innebærer det å ha disse diagnosene? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og nettverket? Hva bør gjøres?

Hvordan møte personer med autisme, og tilstøtende diagnoser, best mulig?

Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre i forhold til følgende utfordringer;

Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
Begrenset evne til sosial omgang
Tilpasningsvansker
Kognitive vansker
Sansemotoriske vansker
Emosjonell sårbarhet

Kurset omtaler rettigheter, og gir praktiske eksempler på miljøtilrettelegging og samordning, og metodiske og pedagogiske tiltak som virker.

Kurset tar også for seg fremtidsprognoser; Krav til arbeidsplass - bo alene - finne partner, osv.

Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Det vil være god mulighet for dialog med kursholder.

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i "høytfungerende autisme" som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Hva innebærer det å ha disse diagnosene? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og nettverket? Hva bør gjøres?

Hvordan møte personer med autisme, og tilstøtende diagnoser, best mulig?

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Frister

Påmeldingsfrist: 07.02.2022
Pris 1 800,-
Pris:

1 800,-

Når:

10.02.2022 : kl 15.00 - 19.00


Varighet:

4 timer

Hvor:

TEAMS

Pris pr deltaker

Pris pr deltaker

Agenda

10.02.2022

kl 15.00 - 19.00

Når

10.02.2022 : kl 15.00 - 19.00
Varighet: 4 timer

Hvor

TEAMS