Autisme og sosial trening - digitalt kurs

Autisme og sosial trening - digitalt kurs

Hos mange individer, og også ofte for mennesker med diagnose innenfor autismespekteret, vil mangelfulle sosiale ferdigheter være en medvirkende faktor til utfordrende atferd.


Så; Hvordan tilrettelegge for trening av sosiale, kognitive og emosjonelle ferdigheter?

Hos mange individer, og også ofte for mennesker med diagnose innenfor autismespekteret, vil mangelfulle sosiale ferdigheter være en medvirkende faktor til utfordrende atferd.


Så; Hvordan tilrettelegge for trening av sosiale, kognitive og emosjonelle ferdigheter?

Formål

Kurset gir kompetanse om hva autismespekterforstyrrelse betyr for tenkemåte og sårbarhet - som er nøkkelen til å finne gode individuelle tiltak og vil gi bedre samhandling.

Kurset vil også gi innføring i generelle strategier og tilrettelegginger for å fremme positiv samhandling og læring hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser.

Formål

Kurset gir kompetanse om hva autismespekterforstyrrelse betyr for tenkemåte og sårbarhet - som er nøkkelen til å finne gode individuelle tiltak og vil gi bedre samhandling.

Kurset vil også gi innføring i generelle strategier og tilrettelegginger for å fremme positiv samhandling og læring hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser.

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme - i alle aldersgrupper - barn, ungdom, voksne og eldre - innenfor skole, barnevern, PPT, på arbeidssteder, på dagsenter, på helsestasjon og i boliger for funksjonshemmede.

Foresatte og omsorgspersoner kan også ha god nytte kurset.

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme - i alle aldersgrupper - barn, ungdom, voksne og eldre - innenfor skole, barnevern, PPT, på arbeidssteder, på dagsenter, på helsestasjon og i boliger for funksjonshemmede.

Foresatte og omsorgspersoner kan også ha god nytte kurset.

Innhold

Kurset vil komme inn på ulike temaer i forhold til følgende utfordringer;

• Autisme – hva innebærer det – sentrale perspektiver for å lykkes
• Hvorfor gjør noen som de gjør - ulike hypoteser
• Er lite tilpasset atferd noe som kan oppstå som «lyn fra klar himmel»?
• Hva er, og hva innebærer det å ha sosial kompetanse?
• Hvilke konsekvenser gir det å ha høy-/lav grad av sosial kompetanse?
• Hva er et atferdsproblem? - For hvem er det et problem? - Hvorfor er det et problem?
• Hvilke tiltak bør iverksettes i forhold til problematferd – effektive og ineffektive strategier
• Ulike programmer for å styrke sosial kompetanse med hovedfokus på trening, med eksempler via ART som metode (ART; Agression Replacement Training. På norsk; Aggresjonserstatningstrening)

Innhold

Kurset vil komme inn på ulike temaer i forhold til følgende utfordringer;

• Autisme – hva innebærer det – sentrale perspektiver for å lykkes
• Hvorfor gjør noen som de gjør - ulike hypoteser
• Er lite tilpasset atferd noe som kan oppstå som «lyn fra klar himmel»?
• Hva er, og hva innebærer det å ha sosial kompetanse?
• Hvilke konsekvenser gir det å ha høy-/lav grad av sosial kompetanse?
• Hva er et atferdsproblem? - For hvem er det et problem? - Hvorfor er det et problem?
• Hvilke tiltak bør iverksettes i forhold til problematferd – effektive og ineffektive strategier
• Ulike programmer for å styrke sosial kompetanse med hovedfokus på trening, med eksempler via ART som metode (ART; Agression Replacement Training. På norsk; Aggresjonserstatningstrening)

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Frister

Påmeldingsfrist: 06.12.2021
Pris 1 800,-
Pris:

1 800,-

Når:

09.12.2021 : kl 15.00 - 19.00


Varighet:

4 timer

Hvor:

TEAMS

Pris pr. deltaker

Pris pr. deltaker

Agenda

09.12.2021

kl 15.00 - 19.00

Når

09.12.2021 : kl 15.00 - 19.00
Varighet: 4 timer

Hvor

TEAMS